Business Club

De Business Club van Sports & Technology bestaat uit bedrijven die actief zijn, of willen worden, op het gebied van sportinnovatie. Het is dé plek waar bedrijven op informele wijze slimme verbindingen met elkaar leggen en inspelen op marktkansen, met als doel te werken aan innovaties en business-creatie. De Business Club vervult hierbij een faciliterende rol.

Wie zijn we?

Binnen het Cluster Sports & Technology werken sport, bedrijfsleven, kennisinstellingen, sportfieldlabs en overheden samen aan innovaties op het gebied van sport en vitaliteit. Samen bouwen zij aan een vitale en sportieve samenleving én genereren zij economische en maatschappelijke impact. Dit alles met technologie en open innovatie als motor, voortbouwend op de kracht van de Brainport regio.

De Sports & Technology Business Club (S&T-BC) vervult binnen het Cluster een belangrijke rol, namelijk de vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven in het Cluster.

Voor wie?

Leden van de S&T-BC zijn bedrijven die door middel van het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten of diensten een bijdrage leveren aan innovatie op het gebied van sport en vitaliteit. De S&T-BC staat ook open voor bedrijven en dienstverleners die een onderdeel vormen van de waardeketen ‘ontwikkeling – productie – verkoop’, of hieraan een bijdrage leveren.

Wat kunnen we betekenen?

Als lid van de S&T-BC wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en kansen van business creatie op het gebied van sport, technologie en innovatie. Inspiratie, netwerk en expertise worden onderling gedeeld.

De S&T-BC biedt u toegang tot:

  • Relevante informatie (subsidies, projecten en marktkansen).
  • Business (financieringsbronnen, business development en samenwerkingspartners).
  • Evenementen (toegang tot inspiratie-, thema- en netwerkbijeenkomsten).
  • Projecten (mogelijkheid om te participeren in innovatieprojecten).

Wat kost het?

De kosten voor een lidmaatschap van de S&T-BC bedragen € 1.250,- per jaar. Voor startups geldt een speciaal tarief: zij krijgen het eerste jaar gratis toegang tot de business club en betalen het tweede jaar 50%.

Word lid en maak van uw innovatie een succes!

Voor vragen of inschrijven kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.

13 + 11 =

↓