Partner in de spotlight: Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten

Partner in de spotlight: Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten

Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (FAS) van Libra Revalidatie & Audiologie is een platform voor innovatie en onderzoek op het gebied van aangepast sporten en bewegen. We richten ons op de ontwikkeling van innovaties voor mensen met een fysieke beperking....
Partner in de spotlight: Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten

Partner in de spotlight: InnoSportLab Sport & Beweeg

Bij InnoSportLab Sport & Beweeg innoveren we om sport, spel en bewegen vanzelfsprekend te maken. We streven naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact. Het unieke ecosysteem en de missie van het Vitality Living Lab sluiten nauw aan op...
Partner in de spotlight: Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten

Partner in de spotlight: Fontys Lectoraat Interaction Design

Hoe werkt Fontys aan het verleiden van mensen om gezond en actief bezig te zijn (het overkoepelende doel van het Vitality Living Lab)? Dit doen we op verschillende vlakken. Extern door samen met de eigen organisatie, instellingen en bedrijven op te trekken in diverse...
Partner in de spotlight: Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten

Partner in de spotlight: SSNB – Sport Service Noord-Brabant

Hoe werkt SSNB aan het verleiden van mensen om gezond en actief bezig te zijn (het overkoepelende doel van het Vitality Living Lab)? Dat doen we op verschillende manieren. Via onze buurtsportcoaches doen we dat rechtstreeks bij de diverse doelgroepen zoals via...
Partner in the spotlight: Imec Nederland

Partner in the spotlight: Imec Nederland

Wat is vitaliteit, stelden wij de vraag aan het begin van het project, hoe breed is het en waar kunnen wij als kennispartner een verschil maken? In de start van het project kozen we ervoor om de focus te leggen op fysieke vitaliteit en met name op het bevorderen van...
Partner in de spotlight: Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten

Partner in de spotlight: TU/e

In deze rubriek komt er iedere keer een partner aan het woord. Vorige keer stond Cluster Sports & Technology in de spotlight, zij hebben de TU/e uitgenodigd om dit keer in de spotlight te staan. Hoe werkt TU/e aan het verleiden van mensen om gezond en actief bezig...
↓