Cluster

Kennisinstellingen

Diverse universiteiten en hogescholen maken deel uit van het cluster Sports & Technology. Zij dragen kennis aan bij de ontwikkeling van concepten, producten en diensten en nemen deel aan onderzoeken of projecten via studenten en promovendi die geplaatst worden bij SportFieldLabs of bedrijven. Omgekeerd leveren met name de SportFieldLabs data die van belang kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe kennis en inzichten oplevert.

 

Technische Universiteit en Fontys Hogescholen

Vaste samenwerkingspartners zijn de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Fontys Hogescholen. Bij de TU/e is het thema Sport en Vitaliteit een onderdeel van het aandachtsgebied Gezondheid, met onder meer het onderzoeksprogramma Mine your own body, waar behalve de TU/e ook Fontys, Philips en enkele andere partners aan deelnemen. Ook het Data Science Centre van de TU/e is daarbij betrokken, om uit de grote hoeveelheden data nieuwe inzichten op te doen.

 

Leerstoel en lectoraat

Sinds het najaar van 2015 is er bij de faculteit Industrial Design van de TU/e een deeltijd hoogleraar op de nieuwe leerstoel Design & Analysis of Intelligent Systems for Leisure Time Sports & Vitality. De leerstoel is gericht op het bedenken en ontwikkelen van slimme manieren en hulpmiddelen waarmee vooral minder geoefende sporters gezond en blijvend kunnen bewegen. Een belangrijke rol speelt hierbij de kennis die we kunnen halen uit de steeds grotere stroom data die via smartphones en apps beschikbaar komt over ons gedrag op het gebied van sporten en bewegen.

De leerstoel wordt bekleed door Steven Vos, tevens lector op het lectoraat Move to Be bij Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Daarnaast is hij onderzoeker aan de KU Leuven in de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid.

↓