Wie zijn wij?

Het cluster Sports & Technology is een open netwerk van Bedrijven, Kennisinstellingen en SportFieldLabs waar ook Overheden en maatschappelijke organisaties deel van uitmaken. Op allerlei manieren en in wisselende samenstellingen worden deelnemers uit deze vier geledingen bij elkaar gebracht: in workshops, op seminars en congressen, online, via matching of tijdens handelsmissies.

Het netwerk heeft z’n zwaartepunt in de toptechnologie regio Brainport, met Eindhoven als kloppend hart, maar strekt zich uit over het hele land. Het cluster Sports & Technologie maakt daarnaast deel uit van het landelijk ecosysteem voor sportinnovatie rond het programma Sportinnovator en van het Europese Platform voor Sport Innovatie EPSI.

Open netwerk – het cluster

Mensen stimuleren tot een actieve leefstijl, bijdragen aan betere sportprestaties en creëren van economische waarde. Ofwel: meer mensen laten sporten en bewegen, (top)sporters helpen om meer medailles te halen én meer business creëren. Met die doelstellingen is in 2005 – in samenwerking met TNO – de stichting Sports & Technology opgericht. Als intermediaire organisatie heeft de stichting sindsdien een voortdurend groeiend, open netwerk opgebouwd van bedrijven, kennisinstellingen, sportorganisaties, SportFieldLabs, overheden en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij sport, vitaliteit en innovatie. Met de nadruk op technologie. Het netwerk heeft het zwaartepunt in de toptechnologieregio Brainport, met Eindhoven als kloppend hart, maar strekt zich uit over het hele land.

Visie, ambitie en doelen

Sports & Technology is door het European Secretariat for Cluster Anaslysis (ESCA) erkend met het Bronze Label voor Cluster Management Excellence. Het cluster bouwt aan een vitale sportieve samenleving, geneert economische en maatschappelijke impact, met technologie en open innovatie als motor. Voortbouwend op de kracht van de Brainport regio. Meer over de visie, doelen en ambitie van het cluster is te vinden in het visiedocument.

Open innovatie en co-creatie

Op allerlei manieren en in wisselende samenstellingen worden deelnemers uit de verschillende geledingen bij elkaar gebracht: in workshops en seminars, online, via matching of tijdens handelsmissies. Ze delen kennis en ervaring in een sfeer van open innovatie en co-creatie, om te komen tot (sociale en technologische) innovaties op het gebied van sport en vitaliteit.

Naast het voortdurend makelen en schakelen en het initiëren en ondersteunen van projecten en programma’s is het cluster Sports & Technology één van de initiatiefnemers en (mede)organisatoren van het jaarlijkse nationale congres over sportinnovatie en de nationale prijs voor sportinnovatie.

Nationaal en internationaal netwerk

Vanaf de start in 2005 heeft het cluster Sports & Technology tal van projecten en programma’s geinitieerd en begeleid. Ook het vernieuwende idee van SportFieldLabs komt uit de koker van het cluster. De manier van werken en met name het idee van de SportFieldLabs stonden model voor de landelijke organisatie InnoSportNL waarmee het cluster Sports & Technology nauw heeft samengewerkt.

Sinds 2016 heeft het programma Sportinnovator de rol en de taken van InnoSportNL overgenomen, om binnen een landelijk eco-systeem rendabele innovaties in de sport te ontwikkelen. Het netwerk van Sports & Technology maakt hier deel van uit, met als uniek eigen kenmerk de nadruk op technologie.

Daarnaast is Sports & Technology één van de initiatiefnemers van het Europese Platform voor Sport Innovatie EPSI. Ook onderhoudt Sports & Technology tal van nationale en internationale contacten via projecten en programma’s. Zo is op initiatief van Sports & Technology het concept van het SportFieldLab voor breedtesport in Eindhoven via het Europese project ProFit overgedragen naar Delft, Kortrijk, Sheffield en Belfast en is rond dit thema een internationaal netwerk opgebouwd.

 

          

Financiering

Alle deelnemers aan het cluster Sports & Technology dragen hun steentje bij. Specifieke projecten en programma’s worden door de betrokken partijen binnen het netwerk voorzien van de benodigde middelen – indien mogelijk met steun uit diverse andere bronnen zoals landelijke en Europese subsidies. Als vaste bijdrage financiert de Provincie Brabant het cluster Sports & Technology om management, branding en verbinding van het cluster uit te voeren. De Gemeente Eindhoven financiert meerde SportFieldLabs als centra waar succesvolle samenwerkingen in de praktijk worden gesmeed.

↓