Vorige week dinsdag 7 april heeft het kabinet bekendgemaakt dat ze in eerste instantie €100 miljoen beschikbaar stelt voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze Corona-OverbruggingsLening (COL) verstrekken. Op korte termijn maken BOM meer bekend over de verschillende leningsvormen en de bijbehorende criteria.

Aanvraag indienen
Zoals door het kabinet aangegeven wordt deze maatregel aan de Europese Commissie voorgelegd en is de verwachting dat deze in de vierde week van april wordt goedgekeurd. Zo snel mogelijk daarna is het dan mogelijk voor bedrijven om hun aanvraag in te dienen. Hiertoe lanceert BOM samen met TechLeap en Invest-NL een specifieke onlineportal. Alleen aanvragen die online worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. In de loop van komende week komt BOM met uitgebreide informatie over de criteria en randvoorwaarden van de Corona-OverbruggingsLening (COL). Ook zullen we een uitgebreide Q&A opstellen voor alle vragen die er leven bij ondernemers, maar ook bijvoorbeeld bij investeringsfondsen. Deze Q&A zal dagelijks worden aangevuld.

↓