Na de aankondiging van het kabinet dat de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden verlengd van 6 april naar 28 april, heeft KVK een tweede KVK-Flitspeiling gedaan onder bijna 3400 ondernemers. Aan hen werd gevraagd welke invloed deze verlenging heeft op hun financiële situatie. Circa driekwart van deze ondernemers geeft aan dat deze verlenging in grote mate voor een verslechtering van de financiële situatie zorgt. Bij micro MKB-ers (bedrijven tot 10 personen) is dat aandeel iets groter, namelijk circa 8 op 10. Ondernemers geven aan dat de verslechtering vooral komt door het nog langer moeten missen van inkomsten, niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en een afname van klanten. In de horeca, persoonlijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie is dat aandeel relatief hoger; bijna 9 op de 10 ondernemers in deze sectoren verwacht dat de financiële situatie in grote mate zal verslechteren.

Circa een kwart van de kleinere bedrijven geven aan nu al in financiële moeilijkheden te zitten. Voor grotere bedrijven ligt het moment waarop men verwacht in financiële moeilijkheden te komen verder in de toekomst. Ondernemers uit de sectoren horeca, detailhandel en persoonlijke dienstverlening geven relatief het vaakst aan op dit moment in de financiële moeilijkheden te zitten. Voor ongeveer een derde van deze ondernemers is dit nu al het geval.

Geen werkzaamheden
De helft van de zelfstandigen geeft aan dat reguliere werkzaamheden helemaal niet kunnen doorgaan. De grootste impact is zichtbaar in de persoonlijke dienstverlening; bijna 9 op de 10 ondernemers in deze sector geeft aan dat de reguliere werkzaamheden helemaal niet kunnen doorgaan. Ook in de horeca en cultuur, sport en recreatie is dit aandeel relatief hoog. Hier geeft twee derde van de ondernemers aan dat de reguliere werkzaamheden helemaal niet kunnen plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek

↓