De overheid stelt een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 beschikbaar voor organisaties uit sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus (COVID-19). Ook sportscholen, dansscholen en verenigingen en stichtingen met de SBI-code voor sportaccommodaties komen in aanmerking, mits ze schade lijden door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Iedere woensdagmiddag (13.00 – 17.00 uur) organiseert sportsubsidie.nl een gratis spreekuur voor sportorganisaties om hen hierover te adviseren. Het spreekuur is bereikbaar via 06-53972300.

Voor wie is de regeling?
De tegemoetkoming is voor die organisaties waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een organisatie is. Ook de SBI-codes voor sportscholen, dansscholen en sportaccommodaties staan op die lijst. De organisatie moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van de KVK.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Een paar voorbeelden zijn:

  • De organisatie is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • De hoofdactiviteit van de aanvrager is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
  • De aanvrager heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
  • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
  • Je geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de organisatie staat.
  • De aanvrager is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
  • De aanvrager moet verklaren in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
  • Ook dien je te verklaren dat je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwacht. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Klik HIER voor meer informatie.

↓