#040Beweegt is een samenwerking om de stad Eindhoven als een groot living lab te gebruiken om sport en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. #040Beweegt draagt bij aan het sport & beweeg beleid van de gemeente Eindhoven. Het samenwerkingsverband (Gemeente Eindhoven, Fontys Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven en InnoSportLab Sport & Beweeg) draagt actief bij aan vitale inwoners door sport & beweging te stimuleren. De openbare ruimte is aantrekkelijk voor vrij sporten en bewegen, is toegankelijk voor jong en oud en stimuleert ontmoetingen.
#040Beweegt draagt ook bij aan belangrijke doelstellingen van het gemeentelijk beleid door innovaties te verspreiden en de connectie tussen topsport, recreatieve sport en het sociale domein te versterken. #040Beweegt organiseert op een effectievere en efficiëntere manier onderzoek & experimenten op het gebied van sport en bewegen in de openbare ruimte. Dit levert kennis op over hoe de openbare ruimte gezond gedrag kan stimuleren en wat de rol van technologische en sociale innovaties hierbij kan zijn. Daarnaast hebben nieuwe onderzoeks- en implementatie projecten een beter startpositie doordat ze voortbouwen op eerder resultaten.
#040Beweegt is een testgrond waarin onderzoekers, docenten, studenten, inwoners, bedrijven, scholen, sportorganisaties, gezondheidsorganisaties en welzijnsorganisaties samen werken aan experimenten om sport en beweging te stimuleren. Dit geeft de stad een positief imago als koploper op het gebied van sport & beweeg stimulatie. De partners propageren dit door reclame en kennis disseminatie wat #040Beweegt realiseert en waarom dit interessant kan zijn voor andere partijen.
↓