Sport for Growth and Healthy & Vital communities

Projectomschrijving

Inno4Sports plaatst zichzelf in de context van sociaaleconomische transformaties in Europa die nieuwe dimensies openen voor de kapitalisatie van sportecosystemen. De mogelijkheden van sportecosystemen zijn op EU-niveau erkend als aanjagers van innovatie en groei met een groot potentieel voor cross-sectorale spill-overs en verbindingen met verschillende maatschappelijke en economische gebieden. Toch blijven ze op regionaal niveau onderontwikkeld, vanwege bestaande inconsistenties en een ondervertegenwoordiging van de mogelijkheden die worden gecreëerd door sportinnovatie binnen RIS3 en regionale ontwikkelingsprogramma’s.

Inno4Sports brengt vijf regio’s van Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland bij elkaar. Op basis van een viervoudige helix-samenwerking worden innovatieve waardeketens van sporten gepromoot. Door deze verdieping in clusterintegratie van interregionaal leren, kennisuitwisseling en duurzame samenwerkingsverbanden tussen clusters, willen alle partners hun ambities waarmaken. Meer over de partners van het project is terug te vinden in de leaflet van het project.

Dit onderwerp is nog niet eerder concreet aangepakt. Met de opname van de European Platform Sport Innovation als adviserende partner van het project, is er een sterk verspreidingsplatform die de bevindingen van het project beter aan de aandacht te brengen. Hierdoor zijn niet alleen regionale en nationale beleidsmakers op de hoogte, maar ook beleidsmakers op EU-niveau. Dit brengt grote mogelijkheden om een ​​veelvoud aan toekomstige spin-offs te genereren.

Doel

Regio’s samenbrengen om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk het verbeteren van de prestaties en creëren van efficiëntie ontwikkelingsprogramma’s die in staat zijn om sport-clustering processen te ondersteunen. Om rekening te houden met de verschillende regionale contexten (bijvoorbeeld ontwikkelingsniveaus, beschikbare expertise over clusterprocessen), zijn specifieke aandachtspunten geïdentificeerd die zich concentreren op 4 thematische subdoelstellingen:
1. Het creëren van kansen voor markttoegang
2. Het verkennen van cross-oversamenwerking
3. Het ontwikkelen van harmonisatieprocessen met regionale ontwikkelingsprogramma’s
4. Het creëren van onderlinge verbanden met consumentenbehoeften en maatschappelijke trends.

Status project

Start: 1 juli 2018

Lopend

Meer informatie

Organisatie: Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: wijlens@sportsandtechnology.com

↓