InnovatiePrestatieContracten (IPC)

Projectomschrijving

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. De regeling stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit. Gezamenlijk kunnen zij subsidie aanvragen voor een deel van de projectkosten. InnovatiePrestatieContracten wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Penvoerder
Deelname aan een InnovatiePrestatieContract kan enkel via projecten die geleid worden door een penvoerder. Het betreft hier een organisatie die statutair de belangen behartigt van ondernemers. Sports and Technology fungeert al jaren als penvoerder binnen deze regeling en heeft al diverse succesvolle IPC-projecten aangevraagd en begeleid.

Doel

Groepen mkb-bedrijven stimuleren tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

Status project

Start: 1 april 2016

Eind: 31 maart 2018

Lopend

Meer informatie?

Organisatie
Contactpersoon
Telefoon
E-mail

↓