Landelijke accreditatie labs

Projectomschrijving

Het topteam Sport wil een nationale innovatie  infrastructuur (labs) en kennisclusters realiseren. De kennispartners en diverse SportLabs binnen het S&T cluster willen deze positie verwerven. Het Innovatiecluster S&T wil de kennispartners en sportfieldlabs in het cluster waar nodig ondersteunen in het realiseren van deze doelstelling. 

De aanvraag voor sportinnovator is een aanvraag voor finanicele ondersteuning. De aanvraag wordt waar nodig door S&T ondersteund.

Doel

Verwerven van kennisclusters en innovatie infrastructuur (labs).

Status project

Start: 1 januari 2017

Eind: 31 december 2020

 

Lopend

Meer informatie?

Organisatie: InnoSportLab Sport & Beweeg!
Contactpersoon: Harmen Bijsterbosch
Telefoon: 0651452410
E-mali: info@innosportlabsportenbeweeg.nl

↓