Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage vanuit:

Nano4Sports

Projectomschrijving

Met dit project willen we bruggen slaan:

  • tussen sport & nano-technologie, tussen kennisinstellingen & bedrijven, en binnen deze domeinen tussen Vlaanderen &Nederland. Met Nano4Sports zullen we, door het creëren en verbeteren van de infrastructuur faciliteiten, de kennis die bij de onderzoeksinstellingen aanwezig is, laten doorstromen tot bij de bedrijven. Hierdoor zal deze economie een boost krijgen en zal de concurrentiekracht gevoelig versterkt worden.
  • Om samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven (MKB’s) en eindgebruikers te bevorderen, wordt er in dit project een living lab-platform opgezet en verder uitgebouwd. In deze sportfieldlabs zullen bedrijven en onderzoekers nieuwe technologieën kunnen uittesten in nauw overleg met de eindgebruiker. Deze living labs voor sport zullen fungeren als broeihaarden voor innovatie en (nieuw) ondernemerschap.
  • Nano4Sports wil door middel van doorontwikkelingen van reeds bestaande sensortechnologieën van IMEC (TRL 4 en >) de vertaling maken naar specifieke toepassingen in sport en gezondheidszorg. Een belangrijke troef is dat we binnen het project vraag gestuurd te werk gaan en de living lab formule gaan toepassen om de kennis-toepassing te versnellen.
  • In dit project zullen we ons focussen op fysieke activiteiten (techniek van lopen en fietsen) en continue monitoring (24/7 load monitoring) . Lopen en fietsen vinden een brede toepassing in verschillende sporttakken (vb. atletiek, voetbal, hockey, wielrennen,…) en op diverse niveaus (vb. hardlopen, wandelen, recreatief fietsen, sport met beperking,…). Bij continue monitoring zullen specifieke parameters (vb. hartslag) bij de sporter gedurende lange tijd opgemeten worden (zowel voor, tijdens en na fysieke inspanning).

Samengevat, willen we de regio Vl/Nl op de kaart zetten als sportinnovator door de economie rond ‘sport & technologie’ een boost te geven. De ingrediënten zijn alvast aanwezig: eminente technologische spelers, innovatieve bedrijven, excellente (top)sporters & coaches en een groot aantal (individuele) recreatieve sporters.

O.w.v. de triple helix werking van clusterorganisaties zoals Sports&Technology (Eindhoven), Sports.Tech (KU Leuven) en Victoris (UGent) wordt de kennisoverdracht van kenniscentra naar bedrijven gefaciliteerd zodat deze de kans krijgen hun producten & diensten te optimaliseren en beter in de in de markt te zetten. Hierdoor wordt het innovatiepotentieel van bedrijven uit deze regio (>200) verhoogd en wordt business creatie en ondernemerschap aangemoedigd.

Doel

De regio Vlaanderen/Nederland op de kaart zetten als sportinnovator door de economie rond ‘sport & technologie’ een boost te geven.

Status project

Start: 1 januari 2017
Eind: 31 december 2019

Lopend

Meer informatie?

Organisatie: Sports and Technology
Contactpersoon: Rene Wijlens
Telefoon: 0621829070
E-mail: wijlens@sportsandtechnology.com 
Website: http://www.nano4sports.eu/projectresultaten/

↓