SmartSports4GoodLife

Leren van gezamenlijke uitdagingen

In Europa zijn er meerdere sportclusters, elk met een eigen accent. Zo staat ons Cluster Sports and Technology bekend om innovatie voor sport en vitaliteit, andere clusters om bijvoorbeeld toerisme of om outdoor sport. Hoewel ze alle hun eigen accenten hebben, hebben ze ook zaken gemeen. Al deze clusters lopen deels tegen dezelfde uitdagingen van de sportindustrie aan; uitdagingen die ook kansen voor bedrijven vertegenwoordigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitalisering, duurzaamheid en klimaatverandering. Digitalisering verandert bijvoorbeeld hoe de sportindustrie samenwerkt en hoe de productieketen zich organiseert. Digitalisering biedt bedrijven echter ook kansen op nieuwe producten en diensten en verandert de communicatie en interactie met de klant/eindgebruikers. Om duurzaamheid te realiseren moeten er bijvoorbeeld oplossingen bedacht worden met een lage CO2 uitstoot, om zo de ecologische voetprint van de industrie te verlagen. In het SmartSport4GoodLife project gaan de deelnemende clusters elkaars ervaringen en kennis delen en daarmee van en met elkaar leren.

De sportindustrie heeft een cross-sectoraal karakter richting bijvoorbeeld gebieden als textiel, technologie en toerisme. In het projectconsortium zijn daarom verschillende typen clusters aangesloten. Voor inbreng over actief en duurzaam toerisme is Cluster Montagne (Frankrijk) aangesloten. Waar INDESCAT (Spanje) zich voornamelijk richt op concurrerend vermogen van bedrijven, richt het MSE Cluster (Hongarije) zich vooral op gezondheid en vitaliteit. Cluster Sports & Technology is partner in het project vanwege haar verbinding met innovatie en technologie in de Brainport regio.

Door ervaringen, opgedane kennis en best practices te delen versterken de clusters elkaar. Het versterkt de capaciteiten en vaardigheden van het cluster. Dit alles om nieuwe business mogelijkheden voor MKB bedrijven te creëren en relevante kennis met hen te delen.

Doel van het project

Het project beoogt de samenwerking tussen de sportclusters op de 4 thema’s innovatie & technologie, duurzaamheid, toerisme en gezondheid te versterken om daarmee nieuwe kansen voor het MKB in de clusters te bieden.

In de komende 2 jaar organiseren de clusters op de 4 thema’s bijeenkomsten waar het MKB bedrijfsleven kan deelnemen om kennis te nemen van de ontwikkelingen op deze thema’s en om samenwerking met andere bedrijven in Europa aan te gaan.

Daarmee hopen we de belangrijkste uitdagingen waarmee de sector in Europa wordt geconfronteerd, om te zetten naar toekomstige business kansen voor het MKB.

Nieuws

Status project

Start: Februari 2020
Einde: Februari 2022

Lopend

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: info@sportsandtechnology.com
Website: https://epsi.eu/project/smartsports4goodlife/

↓