Deze case is onderdeel van het Vitality Living Lab project. Het verhaal is opgetekend door Fontys ICT.

Fontys ICT is als partner in dit project actief om ICT kennis toepasbaar te maken voor innovaties. Dat doen we door concrete cases te realiseren waarin we bestaande technologie combineren met nieuwe toepassingen en kennis.  Zo kijken we bijvoorbeeld hoe we de motivatie van mensen kunnen vergroten en hun beweeggedrag positief beïnvloeden door de inzet van technologie. Nu in de spotlight de case:  Music Enabled Running.

Hardlopen en muziek zijn voor veel recreatieve lopers onlosmakelijk met elkaar verbonden: lekker met oortjes in en je eigen specifieke playlist aan. Dat is niet zo vreemd, want neurologische onderzoeken tonen aan dat (ritmisch) bewegen, emotie en muziekbeleving sterk aan elkaar gerelateerd zijn in ons brein. Daarnaast is aangetoond dat muziek de manier van lopen kan beïnvloeden. Onze hypothese is dat het mogelijk moet kunnen zijn om door het kiezen van de juiste (persoonlijke) muzikale parameters een hardloper onbewust te verleiden om beter, met minder blessures, te lopen.

Bij Fontys Hogeschool ICT zijn we deze uitdaging aangegaan vanuit een interesse in nieuwe vormen van interactie tussen mens en technologie alsook machine learning technieken. Er is een meet-, analyse- en sonificatie-platform ontwikkeld waar verschillende commercieel verkrijgbare smart wearables aangesloten en uitgelezen kunnen worden op een smartphone. Deze data kan real-time (en uiteraard achteraf) op een server geanalyseerd worden. De resultaten van de analyse kunnen direct gebruikt worden in het aanpassen van de muziek die de hardloper hoort.

Met dit platform worden nu verschillende experimenten uitgevoerd. Zo proberen we met deep learning (Convolutional Neural Networks) op de sensordata de looptechniek van lopers in kaart te brengen, vergelijkbaar met systemen die mensen proberen te herkennen aan hun looppatroon. Op deze kaart kunnen we later de invloed van muziek en de kwaliteit van lopen aangeven, zodat we uiteindelijk lopers kunnen sturen met muziek.

Parallel hieraan onderzoeken we de directe invloed van verschillende muziekparameters op de looptechniek gemeten met de smart sensors. Zo experimenteren we met verschillende ritmevormen en variëren we de virtuele audiobron in de 3D ruimte. Ook is een link gelegd met Spotify, dat een groot aantal muzikale parameters vrijgeeft over hun muziekaanbod. We kunnen dus mensen laten lopen op hun eigen playlist en tegelijkertijd de invloed van de onderliggende parameters op hun looptechniek onderzoeken.

trAIner in practice 

Met een sprekende werktitel trAIner voor het onderzoeksproject Music Enabled Running is uitgebreid getest met zes personen met daarbij geschikte apparatuur, een server en een ontwikkelde app. Daarbij draagt de testpersoon een telefoon, koptelefoon, heupband en sensoren die aan de schoenen kunnen worden bevestigd. Op de telefoon draait een app die data van de sensoren ontvangt en deze gebruikt voor gerichte audio feedback om de manier van lopen te beïnvloeden. 

Vervolgens stuurt de telefoon de data samen met extra data van de telefoon zelf (gps, bewegingssensoren) naar de server die alles opslaat. Deze server host ook een deel van de app en wordt gebruikt voor data-analyses. Het afspelen van muziek is een belangrijk onderdeel van het experiment. Daarom is Spotify volledig geïntegreerd om een zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijke ervaring te kunnen bieden aan de testpersonen.

Dit systeem werd gedemonstreerd op het ICT In Practice symposium in februari. Ook data van bezoekers werd verzameld met een versimpelde versie van de veldtest op een loopband. Deze werd ter plekke geanalyseerd met als uitkomst dat verschillende soorten muziek de beweging van mensen tijdens het hardlopen kan beïnvloeden. Vanaf februari dit jaar doen studenten van de minor Data Driven Business Lab onderzoek naar hoe de oplossing in de markt zou kunnen worden gezet, en hoe er met de data moet worden omgegaan qua veiligheid en privacy

De case is onderdeel van het Vitality Living Lab project. Binnen het Vitality Living Lab project werken we in de Brainport regio samen met 14 partners uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en sport. Met het doel om ons regionale innovatie ecosysteem rond sport en vitaliteit te versterken en een gezonde actieve leefstijl in de samenleving te bevorderen. ​

                           

 

 

↓