Samen met vijf andere partners is Cluster Sports & Technology erin geslaagd een Europees project te winnen dat is ontworpen om duurzaamheid, inclusiviteit en innovatie in sportfaciliteiten in heel Europa te bevorderen. Het wil tegemoet komen aan de dringende vraag naar duurzame transformaties in deze faciliteiten. Door tools, richtlijnen en platforms voor het delen van kennis te creëren, wil ESMIS sportfaciliteiten de middelen geven om duurzame praktijken te implementeren en zo positieve veranderingen binnen de sportsector en daarbuiten stimuleren.

Wat houdt het ESMIS project in?

Het traditionele model van sportfaciliteiten wordt steeds kritischer bekeken vanwege de grote impact ervan op het milieu en de kwetsbaarheid voor mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering. Het project Enhance Sustainable Measures In Sports Facilities (ESMIS) erkent dat deze problemen dringend moeten worden aangepakt en wil een nieuw tijdperk van duurzame sportfaciliteiten in heel Europa inluiden. Het project wil een nieuw tijdperk van duurzame sportfaciliteiten in heel Europa inluiden.

Hiervoor werken we samen met 5 andere partijen: UCLM (Spanje), INDESCAT (Spanje), Olympiacos SFP (Griekenland), Sport Ireland (Ierland) en EPSI (België). Cluster Sports & Technology is de leider van dit project en neemt dus de coördinerende rol op zich. Het project heeft een budget van 400.000 euro, verdeeld over de partners. Samen gaan we ervoor zorgen dat meer sportaccommodaties in Europa duurzaam gaan ondernemen! Een ambitieus project heeft ambitieuze doelen nodig! 

Hoe zal het traject verlopen?

  Met behulp van een veelzijdige aanpak brengt ESMIS bestaande duurzame praktijken zorgvuldig in kaart, organiseert het workshops om de belangrijkste uitdagingen en mogelijkheden voor verbetering vast te stellen en produceert het uitgebreide benchmarkstudies en praktische richtlijnen. ESMIS gebruikt ook interactieve hulpmiddelen om kennis effectief te verspreiden binnen de sportgemeenschap. Door sportfaciliteiten te motiveren en uit te rusten om duurzame praktijken toe te passen, wil het project de betrokkenheid van de gemeenschap vergroten en positieve ecologische, sociale en economische resultaten stimuleren. Door samen te werken wil ESMIS het voortouw nemen op weg naar een duurzamere toekomst voor sportfaciliteiten in heel Europa.

  Cluster Sports &Technology leidt het project en coördineert de acties van de verschillende werkpakketten en de inspanningen van alle partners. Ons team is ook verantwoordelijk voor het opstellen van het methodologische kader dat zal definiëren naar welk type duurzaamheidsoplossingen het ESMIS-project zal zoeken. In een later stadium zullen we het proces van het in kaart brengen, analyseren en benchmarken van best practices in heel Europa coördineren.

  Het project is gestart in december 2023. We houden je op de hoogte van onze vorderingen via onze LinkedIn– en nieuwspagina!

  Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven nietnoodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese
  Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

  Status project

  Start: 1 December 2023

  Lopend

  Meer informatie

  Organisatie: Cluster Sports & Technology
  Contactpersoon: René Wijlens
  Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
  E-mail: info@sportsandtechnology.com

  ↓