Financien (content reviewen / aanvullen)

Alle deelnemers aan het cluster Sports & Technology dragen hun steentje bij. Specifieke projecten en programma’s worden door de betrokken partijen binnen het netwerk voorzien van de benodigde middelen – indien mogelijk met steun uit diverse andere bronnen zoals landelijke en Europese subsidies. Als vaste bijdrage financiert de Provincie Brabant de stichting Sports & Technology om de coördinatie van het cluster uit te voeren. De Gemeente Eindhoven financiert de SportFieldLabs als centra waar de gouden driehoeken in de praktijk worden gesmeed.

 

↓