Op 12 november vindt de Dag van het Sportonderzoek (DSO) plaats, dit jaar in Eindhoven. De Dag van het Sportonderzoek is een landelijk congres vóór en dóór onderzoekers en beleidsmakers. Inspirerende keynote sprekers en parallelle sessies bieden gelegenheid voor inhoudelijke verdieping en discussie. De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut en wordt mede ondersteund door het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Hogescholen Sport Overleg. Fontys Sporthogeschool, een partij uit ons cluster, is dit jaar de host en organisator.
Wethouder Stijn Steenbakkers opent het evenement, wat dit jaar als thema ‘iedereen aan zet’ heeft. Burgers nemen initiatief om invulling te geven aan hun sport- en beweeggedrag, worden steeds vaker gevraagd om actief mee te denken om hun eigen situatie te veranderen én zijn ook meer en meer een betrokken partij bij onderzoek en dataverzameling.

In een tijd waarbij problemen steeds complexer worden, zoals onlangs sport in een 1,5m-maatschappij, lijken creatieve oplossingen de enige uitweg. Deze oplossingen vinden we niet meer in ons eigen domein of onze eigen sector. Middels co-creatie inspireren we elkaar tot niet eerder bedachte antwoorden. Burgerparticipatie bij onderzoeks- en ontwikkelprojecten leidt tot vele voordelen. Van opschaling tot betrokkenheid en van ontwikkeling van nieuwe methoden tot meer begrip voor beleid en wetenschap.

In de sport- en beweegwereld zien we de eerste stappen met deze vorm van onderzoek in de vorm van living labs en (andere) participatieve onderzoeksmethoden waarbij de burger nauw betrokken wordt. Welke kansen zien we nog meer?

Meer weten of aanmelden? Kijk dan hier: https://dagvanhetsportonderzoek.nl/ 

↓