We zijn niet alleen in Nederland bezig om een gezonde actieve stad te bewerkstelligen. Ook in Engeland zijn ze druk bezig met actieve steden!

‘Active Cities’ zijn steden met een geïntegreerd beleid voor een gezonde actieve stad. Zowel op het gebied van ruimtelijke ordening, als in het aanbod van voldoende sport- en beweegactiviteiten. De Engelse steden Manchester, Sheffield en Liverpool, zetten de schouders onder deze uitdaging.

In Manchester, Sheffield en Liverpool – van oudsher industrie- en havensteden – is sprake van grote sociale ongelijkheid tussen de inwoners. Arbeiders zonder werk, culturele diversiteit, woningnood, criminaliteit of een tekort aan voeding, geld en veiligheid zijn problemen waar de steden dagelijks mee kampen. Dankzij sociale programma’s die zijn voortgekomen uit de ‘Olympic legacy’ van Londen 2012, en inspanningen van de gemeenten om structureel de problemen aan te pakken, krijgen mensen de hulp en steun die zij nodig hebben. De inzet van sport, bewegen, cultuur en communicatie is daarbij van onschatbare waarde.

Op 10 april gaat in Sheffield de eerste spade in de grond voor het gloednieuwe Advanced Wellbeing Research Centre. Dit moet een multidisciplinair onderzoeksinstituut naar sport en actieve leefstijl worden dat dichtbij de mensen in de wijk staat. “Daarmee willen we de gezondheid en activiteit van inwoners van de stad onderzoeken en stimuleren”, aldus professor David James.

Het Research Centre maakt deel uit van het Olympic Legacy Parc. Hier wordt onderzoek gekoppeld aan de praktijk en zijn activiteiten meer gericht op het aanmoedigen van bewegen en sport dan op verlenen van zorg. Zo wil Sheffield laten zien dat het in 2020 met recht de meeste gezonde en actieve stad van Engeland is.

In Liverpool blust de brandweer niet alleen branden. De vrijwilligers van de Fire Fit Hub worden tevens opgeleid om sport en cultuuractiviteiten te begeleiden voor kinderen uit de buurt. “Hierdoor vergroten we de kans dat kinderen zinvol werk te krijgen in de gemeenschap en hopelijk betere burgers worden”, aldus Paul Kay, manager bij de Fire Fit Hub.De Fire Fit Hub is een van de tientallen projecten van het Active City Model, het meerjarenbeleidsplan dat tot doel heeft om de hele stad op een actiever en daardoor gezonder niveau te krijgen.

Ook Everton, een van de twee profvoetbalclubs van de stad, biedt structureel tientallen projecten voor de bewoners in de directe omgeving van het stadion, een arme wijk van de stad. De activiteiten zijn gericht op gezondheid en participatie voor alle inwoners, van jong tot oud. Zoals het project Active Blues waar inactieve mensen komen sporten en bewegen, of sportactiviteiten voor een groep mensen met dementie of mentale klachten.

In Manchester leren kinderen uit de arme wijken van de stad om te werken met digitale middelen en communicatie, zodat zij meer kansen krijgen op een volwaardige baan en inkomen. In Media City, waar het hoofdkantoor van Youth Charter is gevestigd, is ruimte voor start ups en voor het trainen van jonge mensen, zodat: “Zij niet alleen kans hebben om beveiliger of schoonmaker te worden, maar hopelijk ook producers, digitale professionals of zelfs eindredacteur bij de BBC”, aldus Thomson. Naast deze creatieve invulling biede de social coaches van Youth Charter ook sportactiviteiten aan.

↓