Het InnoSportLab Sport & Beweeg bestaat intussen 10 jaar in brochure ‘Volop in beweging, voorop in vernieuwing’ hebben ze nog eens kort en bondig op een rij gezet wie ze zijn, wat ze doen, en welke innovaties ze nastreven. Dit innovatieplan is voor InnoSportLab Sport & Beweeg ook het kompas voor nieuwe innovatieprojecten de komende jaren. Waarbij ze graag samen blijven werken met andere partners uit het cluster.

‘InnoSportLab Sport & Beweeg innoveert om sport en bewegenvanzelfsprekend te maken. Samen met eindgebruikers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen ontwikkelt InnoSportLab Sport & Beweeg nieuwe producten, diensten en methodes die
bijdragen aan deze missie. InnoSportLab Sport & Beweeg streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact, is eennationaal Sportinnovator centrum en actief partner in het cluster ‘Sports & Technology’. 

Meer weten over InnoSportLab Sport & Beweeg? Lees hun innovatieplan hier. 

↓