In Sports & Technology is sport en bewegen is een belangrijk onderwerp. Dit geldt ook voor de coalitie Eindhoven. In het coalitie akkoord wordt aandacht gegeven aan de combinatie van sport en technologie, omdat dit past in het TDK­ proiel en kansen biedt voor private financiering.

Sport en bewegen is belangrijk onderwerp in een tijd waarin obesitas volksziekte nummer één dreigt te worden en we gezond ouder willen worden. Maar sport is ook essentieel om een andere reden. Zowel Eindhoven als Sports & Technology gelooft dat sport, via vereni­gingen en evenementen, een belangrijk middel is om ontmoeting en verbinding een extra impuls te geven.

Vele en unieke sportverenigingen vormen de basis van Eindhoven als sportstad. Ze zijn van grote maatschap­pelijke waarde. Verenigingen zorgen voor verbinding en zijn voor veel inwoners de belangrijkste ontmoetingsplaats. Daarbij worden de sportverenigingen ondersteund en de vrijwilligers daarom (pro)actief: vitale verenigingen zijn daarbij ons uitgangs­ punt. Initiatieven van onderop die leiden tot het verstevigen van de vitaliteit van verenigingen wordt aangemoedigd. In het kader van vitale verenigingen wordt er onderzocht of sportverenigingen versneld kunnen verduurzamen in hun energievoorziening. Een voorbeeld hierbij is zonnepanelen die leiden tot structureel lagere energielasten.

Er wordt ingezet voor sport in de volle breedte. De Eindhovense kernsporten ­ voetbal, hockey, zwemmen en urban sports ­ blijven daarin hun belangrijke voortrekkersrol vervullen. Daarnaast groeit het aantal beoefenaren van ongebonden sport zoals (toer)ietsen, hardlopen, zwemmen, itness en urban sports zoals skaten, freerunning en breakdance. Het doel is om de openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt tot bewegen. Het jeugdsportfonds gaat door en de regionale samenwerking voor gehandicaptensport, omdat het belangrijk is dat iedereen kan sporten. Sport is een essentieel onderdeel van het vestigingsklimaat.

In lijn met de Brainport­ambities worden de sportfaciliteiten gekoesterd binnen de beperkte financiële ruimte die er is. Hierbij wordt er niet alleen op de breedtesport gericht maar ook op de top. Topsport heeft een grote publiekswaarde voor de hele regio en met topsportevenementen zetten we Eindhoven zowel nationaal als internatio­naal nog steviger op de kaart. Hierbij wordt een nadrukkelijke koppeling met het economisch programma gemaakt en wordt er nauw samen gewerkt met belangrijke partners en stakeholders zoals het bedrijfsleven, de provincie Noord-­Brabant, de sport­bonden en de verenigingen.

↓