Op initiatief van de KNZB, InnoSportLab de Tongelreep en de VU Amsterdam werd voor het eerst op grote schaal de verbinding gemaakt tussen zwemwetenschap en zwempraktijk. Zaterdag 20 januari 2018 kwamen ruim 170 zwemcoaches en 14 wetenschappers bij de Fontys Sport Hogeschool en het InnoSportLab de Tongelreep bijeen om de dag van de zwemwetenschap bij te wonen.

De sprekers

Zes grote thema’s aan kwamen bod, bij ieder thema presenteerde een duo dat bestond uit een expert uit de wetenschap en een expert uit de praktijk.

Prof. dr. Herman Clercx en promovendus Josje van Houwelingen opende met een presentatie over hydrodynamica. Hierin stond centraal wat er vanuit de theorie van stromingsleer nodig is om zo snel mogelijk te zijn in het water. Waarna Prof. dr. Hein Daanen en Technisch Directeur André Cats de trainingsfysiologie toelichtte.

Tevens werd er werd een kijkje genomen achter de schermen bij het innovatieve trainingsbad, een zwembad vol met meetapparatuur om het zwemmen te analyseren op een niveau waar het blote oog dat niet meer kan. Dr. Knoek van Soest en MSc. Sander Schreven gaven hier een verdere toelichting, zij demonstreerde de achterliggende techniek van het starten en keren.

Prof. dr. Peter Beek en NTC coach Patrick Pearson gaven een presentatie over hoe de zwemtechniek het beste aangeleerd kan worden en hoe eerdere gewoonten die niet efficiënt bleken, afgeleerd of vervangen kunnen worden door een betere manier.

Vervolgens gaven dr. Marije Elferink-Gemser en MSc. Aylin Post een presentatie over talentontwikkeling van sporters, in deze presentatie werd toegelicht om niet alleen naar prestatie te kijken, maar om ook rekening te houden met rijping en groei en het doelgericht leren en trainen.

Ten slotte gaf Prof. dr. Margriet Sitskoorn een presentatie over presteren onder druk bekeken vanuit de neuropsychologie. Waarbij het zwemster Maud van der Meer dit aanvulde met herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

De Dag van de Zwemwetenschap 2018 was de eerste editie van een evenement dat gebrand was om de kennis uit de wetenschap over te brengen naar de alledaagse praktijk voor de coach. Anderzijds kan de wetenschap ook leren van de praktijk. Een ontzettende leerzame dag voor het team, en alle deelnemers.

↓