DIATOMIC zal drie sectorspecifieke digitale innovatiehubs bouwen, gericht op geavanceerde micro-elektronica en slimme integratiesystemen (AME / SSI) -technologieën. Deze Hubs worden verbonden met een pan-Europees netwerk dat bedrijven met een lage digitale volwassenheid helpt om toegang te krijgen tot digitale activa en zich te verbinden met bedrijven met complementaire technologische sterke punten.

DIATOMIC ecosysteem nodigt kleine consortia uit om innovatieve, slimme SAE-applicaties te ontwerpen, ontwikkelen, experimenteren en op de markt te brengen. Dit faciliteert ook geavanceerde micro-elektronische componenten en op innovatie gebaseerde Smart System Integration (AME / SSI) in de gezondheids-, agrifood- en productiesectoren. De consortia zal uit 2 tot 3 partners moeten bestaan:

  1. AME / SSI-technologieproviders: technologie-KMO’s, competentiecentra, onderzoekscentra en de academische wereld
  2. Technology adopters / gebruikers: kmo’s / mid-caps die actief zijn in een van de drie doelsectoren

Basisregels voor subsidiabiliteit zijn:

  • Consortia kunnen alleen worden geleid door industriële partners (MKB en midcaps),
  • De totale financiering van de niet-industriële en / of non-profitpartners (indien aanwezig) kan de 40% van het volledige experimentbudget niet overschrijden,
  • Elke partner kan financiering ontvangen in het bereik van € 20.000 – € 100.000 (in het geval alle partners voor 100% worden gefinancierd).
  • Het budget kan per experiment variëren van € 70.000 tot € 200.000.
  • Experimenten moeten een duidelijke Europese dimensie hebben, op AME / SSI gebaseerde innovatie faciliteren en bijdragen aan de digitalisering van de Europese Unie, met een duidelijk economisch en maatschappelijk belang.

In het hyper-competitieve ondernemerslandschap van vandaag daagt DIATOMIC MKB’s en midcaps in de gezondheidszorg, agrifood en productie uit om met de nodige tools om hun technologie te versnellen en hun producten, processen en bedrijfsmodellen dichter bij de markt te brengen.

Meer informatie  

↓