De projectpartner van SmartSports4GoodLife worden een voor een in the spotlight gezet, dit keer is ons Cluster Sports & Technology aan de beurt. 

Cluster Sports & Technology is een open innovatiecluster voor sport en vitaliteit in de Brainport regio in Zuid-Nederland. In het cluster bewegen meer dan 100 bedrijven, SportFieldLabs, publieke autoriteiten, universiteiten en kennisinstelling samen voor innovatie voor sport & vitaliteit. De innovatieomzet van het cluster is meer dan 5 Miljoen euro per jaar. ‘Een uitstekende start, maar zeker niet het einde’ geeft Rene Wijlens, Cluster manager aan. ‘Onze cluster partners hebben de ambitie kenbaar gemaakt om het cluster verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Ons doel is om een wereldwijd aantrekkelijk ecosysteem voor innovatie, start-ups en businessontwikkeling in het domein van sport & vitaliteit te creëren. Bouwend op de ambities en technologische excellentie van Zuid-Nederland.’

Om dit doel te bereiken is de overdracht van marktbehoefte aan innovatie en productvalidatie naar businesscreatie en nieuwe business belangrijk. ‘Om deze overdracht te verbeteren, moeten we de ondersteuning en link met Mkb versterken om zo kansen voor innovatie en business die zich voordoen beter en sneller te benutten. Daarnaast moet er aandacht zijn voor generieke trends zoals digitalisering, duurzaamheid, en meer recent, ook Covid-19 consequenties.’

In Europa zijn er meerdere sportclusters die dezelfde uitdagingen hebben bij het versterken van de link met hun Mkb leden. Deze clusters kennen elkaar al en opereren in verschillende Europese innovatienetwerken zoals EPSI en het smart specialisation platform ClusSport. Vijf van deze clusters hebben hun krachten gebundeld om van elkaar te leren, goede ervaringen te delen en aan methodes te werken om samen met de clusterleden de uitdagingen aan te pakken. Marc van de Zande, project manager van Cluster Sports & Technology, legt uit: ‘De samenwerking van Clusters in het SmartSport4GoodLife project zal ons nieuwe business mogelijkheden opleveren en ons helpen om kennis over te dragen aan Mkb’ers. Het project zal onze cross-sectorale samenwerking verbeteren, vooral die met de sectoren: technologie, energie, toerisme en gezondheid. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de belangrijkste uitdagingen die onze sector in Europa heeft aanpakken en kunnen vorderingen maken in het digitaliseringsproces en de levering van koolstof arme producten en diensten. We willen leren van andere sport clusters, maar we hebben ook iets te bieden.’

Het SmartSport4GoodLife project heeft een sterke focus op het betrekken van het Mkb. De clusters willen hun bedrijven stimuleren en faciliteren om hun aanbod en behoeften uit te wisselen met bedrijven van andere clusters. Hier kunnen bedrijven van leren en het kan leiden tot nieuwe samenwerkingen en innovaties. Hiervoor zullen de clusters op regionaal en Europees niveau bedrijfsbezoeken naar andere sport MKB bedrijven en stakeholders organiseren, evenals B2B matchmaking en netwerk evenementen.

Een specifieke taak in het project voor het Cluster Sports & Technology is andere clusters helpen om hun strategie aan te scherpen. Cluster Sports & Technology heeft ervaring met het formuleren van cluster strategieën opgedaan in andere project zoals Inno4Sports. Marc van der Zande legt uit: ‘Eerst vragen we clusters om hun regionale situatie te formuleren (regional state of affaires). Dat in een overzicht van doelen, cijfers en trends van hun eigen regio specifiek gericht op het Mkb, digitalisering, duurzaamheid en de levering van koolstofarmen producten en diensten. Deze overzichten worden gebruikt om de overeenkomsten tussen clusters te analyseren. Daarnaast worden ze gebruikt om de belangrijkste en echte behoefte van Mkb’ers ten aanzien van diensten en producten die door het cluster aangeboden worden te analyseren en identificeren. Bovendien worden de overzichten gebruikt om synergiën te identificeren en om middelen te delen om op Europees niveau activiteiten te ontwikkelen om de clustersamenwerking te versterken. Op deze manier zal de cross-sectorale samenwerking van clusters versterkt worden. Ook de belangrijkste overeenkomsten tussen clusters zullen geïdentificeerd worden zodat de samenwerking versterkt kan worden door een gemeenschappelijk programma van diensten te leveren aan hun leden. Al deze informatie zal gebruikt worden om de uitgebreide (individuele) clusters strategie te updaten en om een 5 jarige clusterpartnership strategie te ontwikkelen en te implementeren die de individuele cluster strategieën ondersteunt.’

Cluster Sports & Technology is al begonnen met het verzamelen van de regional state of affairs zodat er uitgewisseld kan worden tussen cluster partners. Rene Wijlens en Marc van der Zande zijn enthousiast over het project en het consortium: ‘We zien veel mogelijkheden om van elkaar te leren en om samen te werken. Het is een goede manier om onze regionale cluster excellentie te verscherpen.’

Lees het originele Engelstalige artikel hier 

↓