Sport draagt bij aan het woon-, leef- en vestigingsklimaat van Brabant. Dit klimaat staat momenteel enorm onder druk. Dit resulteert in rake klappen op zowel sociaal, sportief en financieel vlak.
Sport is o.a. een belangrijk onderdeel van de economie en ondervindt dus ook de nadelige effecten van het coronavirus. Events zoals Olympische kwalificatietoernooien en kampioenschappen worden afgelast, waardoor leveranciers zoals cateringbedrijven, accommodatie verhuurders/evenementenlocaties, tribunebouwers en sportmarketeers nadelige effecten ondervinden.

NOCNSF geeft aan dat de schade in Nederland tot 1 augustus zo’n 950 miljoen bedraagt. Denk hierbij aan wegvallen van contributies aan sportverenigingen, inkomsten derving van kantines, afgelaste events, inkomstenderving van lokale ondernemers in de sport, betaald voetbal en inkomstenderving van sportbonden.

Meer weten over de sociale, sportieve en financiële schade? Lees hier het hele artikel waarin BrabantSport een beeld schets van de situatie.

↓