Op dinsdag 8 december vond het tweede seminar van het 17de Sport Innovatie Congres plaats. Een online reeks van seminars welke live te volgen zijn of naderhand terug te kijken waarvoor meer dan 500 professionals zich aangemeld hebben. In het tweede seminar stonden wederom VLL project innovaties in de openbare ruimte centraal, maar dit keer werd er extra aandacht besteed aan het gebruik en belang van data hierbij.

Stimuleren van een actieve leefstijl

Tim Copley van London Sport nam het publiek vanuit Engeland mee in een inspirerend verhaal over hoe je een digitale aanpak in kan inzetten om lichamelijke activiteit te verhogen tijdens de COVID-19 pandemie. Door middel van een campagne stimuleerde London Sport dat er thuis meer gesport werd en dat er meer gewandeld en gefietst werd. Daarnaast lichtte Marc van der Zande toe vanuit welk kader er binnen het Vitality Living Lab project aan een actieve leefstijl gewerkt wordt en welke rol data daarbij heeft. Hij vertelde hoe bedrijven, fieldlabs, kennisinstellingen en overheden samenwerken om vitaliteit te bevorderen, innovaties op de markt te brengen en hoe ze deze samenwerking toekomstbestendig willen maken.

Praktijkcasussen Vitality Living Lab

Deze theorie werd vervolgens aan de hand van praktijkcasussen uit het VLL project geïllustreerd. Valentine Kortbeek van Move Vught en Antoine de Brouwer van SSNB lieten zien hoe zij vanuit het Vitality Living Lab project de openbare ruimte in Vught beweegvriendelijker maken. Ze lieten het proces zien wat doorlopen werd om tot een beweegplein te omen. Jimmy Hermans presenteerde als CEO van CityLegends hoe zij Urban Sports in de openbare ruimte tot een hoger niveau brengt. CityLegends activeert mensen om meer samen te gaan sporten en verzamelt relevante informatie over hoe de openbare ruimte gebruikt wordt. Steden kunnen hier hun beleid op aanpassen en de openbare ruimte nog beweegvriendelijker maken. Harmen Bijsterbosch van InnoSportLab Sport & Beweeg presenteerde hoe ‘fitcoins’ via school jongeren in de Bennekel stimuleren om meer te bewegen. Voordat er gestart is met de innovatie is in deze Eindhovense wijk de behoefte gepeild. Na de invoering wordt er gemeten wat het effect is van de interventie. Deze cases werden afgesloten met een paneldiscussie waarin het belang van het betrekken van de doelgroep nog eens werd benadrukt en de complexiteit van investeren in preventie. De baten van een interventie zijn vaak ergens anders meer voelbaar dan voor de partij die hierin investeert of het gebruikt. Bijvoorbeeld de gemeente investeert, maar de zorgkosten nemen af, dat is de uitdaging voor de toekomst om daar een model voor te ontwikkelen.

De impact van data

Steven Vos van TU/e en Fontys presenteerde hoe het verzamelen van en inzicht hebben in data kan bijdragen aan een actievere stad. Data lijkt steeds meer het nieuwe normaal te worden en overal aanwezig te zijn. Hij benadrukt echter het belang van dat je vooraf goed nadenkt over wat je wilt meten en wat je wilt bereiken met je interventie. Data kun je verzamelen, analyseren, tonen en toepassen, maar dit gebeurt vaak niet door dezelfde partijen. Eén van de uitdagingen die Vos benoemde is de afstemming tussen deze partijen. Auke Damstra van Sport Data Valley zoomde vervolgens in op wat data kan betekenen voor de sport. In de sport wordt veel data verzameld, maar van wie is de data? Dit blok werd ook afgesloten met een interactief blok waaruit geconcludeerd werd dat privacy een uitdaging blijft omdat de technologie voorloopt op de wettelijke kaders en het beleid omtrent privacy.

Sports-f(x) wint Dutch Sports Innovation Award

Het seminar werd afgesloten met 2-minuten pitches van de finalisten van de Dutch Sports Innovation Award, die eerder door een onafhankelijke jury daarvoor waren geselecteerd. Jimmy Hermans liet zien hoe CityLegends zorgt voor een actievere urban community. Machiel Debets van Freekickpro liet zien hoe er met een innovatieve muur vrije trappen getraind worden en Nilas van Woersem liet zien hoe een slimme bokszak het boksen leuker en veiliger maakt. Deze NextRound Boxing Bag was de winnende Innovatie van de 12de Dutch Sports Innovation Award. Meer weten over de finalisten en de award? Lees hier het persbericht.

Volgende seminar

Op woensdag 27 januari 2021 vindt het volgende seminar van het Sport Innovatie congres met wederom een VLL-project thema plaats. Hierin staat innovatie voor vitaliteit op het werk centraal.

Wil je het seminar van 8 december of 18 november terugkijken? Meld je dan kosteloos aan voor het derde seminar via https://sport-innovatiecongres.nl/ en kijk via de online event omgeving de seminars terug. ​

 

↓