Over het Cluster Sports & Technology

”Innovation for Performance & Vitality”

Binnen het Cluster Sports & Technology werken bedrijfsleven, sportfieldlabs, overheden en kennisinstellingen al jaren succesvol samen aan een vitale, sportieve samenleving en economische impact. De combinatie van de innovatieve manier van werken van Brainport en de sportmentaliteit van Brabant maken het Cluster Sports & Technology uniek. Het gebruik maken van elkaars capaciteit, netwerk, disciplines en faciliteiten fungeert daarbij als een hefboom in de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor sport, bewegen en vitaliteit.
Vanuit deze structurele samenwerkingen op het gebied van innovatie wordt er gewerkt aan een Innovation Centre for Sports & Vitality: een (fysiek) innovatieplatform en netwerk voor inspiratie, vernieuwing en nieuwe bedrijvigheid. Door partijen fysiek bij elkaar te brengen, worden ideeën gerealiseerd en business gecreëerd.

Lees hier meer over hoe de verschillende partijen uit het Cluster elkaar versterken. 

Partijen in het Cluster

Bedrijven

SportFieldLabs

Overheden

Kennisinstellingen

Resultaten van het Cluster

Miljoen omzet per jaar

Innovaties

Validaties

Acceleraties

Samen verbinden, samen innoveren en samen creëren

 

Toolkit

Voor partijen die zijn aangesloten bij het Cluster Sports & Technology zijn er verschillende middelen ontwikkeld. Deze middelen zijn beschikbaar voor eigen gebruik.
Klik hier om de toolkit te openen.

↓