Europa werkt aan grote de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de transitie van healthcare naar care voor health. Juist op dat laatste gebied, de bevordering van gezonde actieve leefstijl, wordt veel verwacht van de positieve inbreng die sport kan hebben. Clusters rond Sport en Vitaliteit, zoals het Cluster Sports&Technology, worden op EU-niveau erkend als aanjager voor innovatie en maatschappelijke en economisch rendement. Toch worden de kansen en behoeften van deze opkomende sector op regionaal niveau nog te weinig meegenomen in de regionale strategieën en ontwikkelingsprogramma’s. Het Inno4Sport project wil hierin verandering brengen.

Het Inno4Sports project brengt de ambities van vijf Europese regio’s (Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland) bij elkaar; regio’s die allemaal werken in innovatieve waardeketens op het gebied van sport en vitaliteit. Deze regio’s en de daarin gevestigde clusters willen interregionaal van elkaar leren, kennis uitwisselen en duurzame samenwerkingsverbanden tussen clusters realiseren. Meer informatie over het project met een omzet van 1,5 M€ is terug te vinden in de leaflet van het project en op de website van het project.

Naast de regio’s is ook het European Platform Sport Innovation (EPSI) betrokken in het project. Als breed vertakt netwerk brengt EPSI de opgedane kennis ook breder in EU onder de aandacht, zodat niet alleen regionale en nationale clusters en beleidsmakers, maar ook beleidsmakers op EU-niveau geinformeerd worden over de groei potentie van sport en vitaliteit.

Doel

Het Inno4Sport project brengt regio’s en regionale clusters bij elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk:
• Elkaar inspireren en van elkaar leren
• Versterkten van het bewustzijn in de regionale agenda’s van de kansen en mogelijkheden voor innovatie en business in het domein Sport en Vitaliteit
• Realiseren van regionale ontwikkelingsprogramma’s om cluster activiteiten voor innovatie en business creatie in het domein Sport en Vitaliteit te ondersteunen.

Het cluster Sports&Technology is de initiator en projectleider van dit project.

Nieuws

Nieuwsbrief project Inno4Sports Online

In deze nieuwsbrief lees je o.a.: waarom investeren in sport juist extra belangrijk is geworden door de coronacrisis, de actieplannen van alle partners (Zuid-Nederland, Lapland, Valencia, Lodz en Debrecen) om innovatie voor sport en vitaliteit meer te integreren in...

Lees meer

#040Beweegt als ‘Good Practice’

In het Inno4Sports project, leren project partners van verschillende Europese regio's van elkaar. Dit door 'Good Practices' uit te wisselen en te bekijken hoe deze geïmplementeerd kunnen worden in andere regio's. #040Beweegt is een van deze Good Practices van Sports...

Lees meer

Profit Project als ‘Good Practice’

In het project Inno4Sports leren projectpartners uit verschillende regio’s in Europa van elkaar. Dit doen we onder andere door het uitwisselen van ‘Good Practices’ en te kijken hoe die in andere regio’s geïmplementeerd kunnen worden. Het Profit project is een van deze...

Lees meer

Regional Action Plan: South Netherlands

The objective of the first phase of the Inno4Sports project (from mid 2018 until end of 2020) is to develop a clear picture of the excellence of all 5 regions involved and with the inspiration coming from this to develop a Regional Action Plan for each individual...

Lees meer

Status project

Start: 1 juli 2018

Lopend

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓