Europa werkt aan grote de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de transitie van healthcare naar care voor health. Juist op dat laatste gebied, de bevordering van gezonde actieve leefstijl, wordt veel verwacht van de positieve inbreng die sport kan hebben. Clusters rond Sport en Vitaliteit, zoals het Cluster Sports&Technology, worden op EU-niveau erkend als aanjager voor innovatie en maatschappelijke en economisch rendement. Toch worden de kansen en behoeften van deze opkomende sector op regionaal niveau nog te weinig meegenomen in de regionale strategieën en ontwikkelingsprogramma’s. Het Inno4Sport project wil hierin verandering brengen.

Het Inno4Sports project brengt de ambities van vijf Europese regio’s (Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland) bij elkaar; regio’s die allemaal werken in innovatieve waardeketens op het gebied van sport en vitaliteit. Deze regio’s en de daarin gevestigde clusters willen interregionaal van elkaar leren, kennis uitwisselen en duurzame samenwerkingsverbanden tussen clusters realiseren. Meer informatie over het project met een omzet van 1,5 M€ is terug te vinden in de leaflet van het project en op de website van het project.

Naast de regio’s is ook het European Platform Sport Innovation (EPSI) betrokken in het project. Als breed vertakt netwerk brengt EPSI de opgedane kennis ook breder in EU onder de aandacht, zodat niet alleen regionale en nationale clusters en beleidsmakers, maar ook beleidsmakers op EU-niveau geinformeerd worden over de groei potentie van sport en vitaliteit.

Doel

Het Inno4Sport project brengt regio’s en regionale clusters bij elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk:
• Elkaar inspireren en van elkaar leren
• Versterkten van het bewustzijn in de regionale agenda’s van de kansen en mogelijkheden voor innovatie en business in het domein Sport en Vitaliteit
• Realiseren van regionale ontwikkelingsprogramma’s om cluster activiteiten voor innovatie en business creatie in het domein Sport en Vitaliteit te ondersteunen.

Het cluster Sports&Technology is de initiator en projectleider van dit project.

Nieuws

Vitality Living Lab project als ‘Good Practice’

In het project Inno4Sports leren projectpartners uit verschillende regio's in Europa van elkaar. Dit doen we onder andere door het uitwisselen van 'Good Practices' en te kijken hoe die in andere regio's geïmplementeerd kunnen worden. Het Vitality Living Lab project is...

Lees meer

Interactieve speelkoepel helpt kinderen samen te spelen

Vanuit het project Inno4Sports krijgt iedere partner de kans om twee regionale beste practices voor sport en/of vitaliteit in de spotlights te zetten. Wij kozen o.a. voor een artikel over de speelkoepel Moby. Lees het hieronder. Bekijk hier het originele artikel en de...

Lees meer

SmartClips helpen om de training leuker te maken

Vanuit het project Inno4Sports krijgt iedere partner de kans om twee regionale beste practices voor sport en/of vitaliteit in de spotlights te zetten. Wij kozen o.a. voor een artikel over de smartclips. Lees het hieronder. Bekijk hier het originele artikel en lees...

Lees meer

4de Inno4sports Knowledge Capitalisation Seminar

Good Practices uit de regio Lodz De Knowledge Capitalisation Seminar werd bijgewoond door belangrijke stakeholders die inspirerende beste practices deelden op het gebied van sport en vitaliteit uit de Lodzkie-regio. De eerste best practice was myHYDRO, gepresenteerd...

Lees meer

Leren van Lodz nu digitaal

Woensdag ontmoetten de partners van het Inno4Sports project elkaar digitaal voor de vierde 'Online Knowledge Capitalisation Semiar'. Deze sessie zou eigenlijk eerder dit jaar in Lodz (Polen) gehouden worden, maar dat was door de coronacrisis niet mogelijk. Nu leerden...

Lees meer

Status project

Start: 1 juli 2018

Lopend

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓