Europa werkt aan grote de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de transitie van healthcare naar care voor health. Juist op dat laatste gebied, de bevordering van gezonde actieve leefstijl, wordt veel verwacht van de positieve inbreng die sport kan hebben. Clusters rond Sport en Vitaliteit, zoals het Cluster Sports&Technology, worden op EU-niveau erkend als aanjager voor innovatie en maatschappelijke en economisch rendement. Toch worden de kansen en behoeften van deze opkomende sector op regionaal niveau nog te weinig meegenomen in de regionale strategieën en ontwikkelingsprogramma’s. Het Inno4Sport project wil hierin verandering brengen.

Het Inno4Sports project brengt de ambities van vijf Europese regio’s (Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland) bij elkaar; regio’s die allemaal werken in innovatieve waardeketens op het gebied van sport en vitaliteit. Deze regio’s en de daarin gevestigde clusters willen interregionaal van elkaar leren, kennis uitwisselen en duurzame samenwerkingsverbanden tussen clusters realiseren. Meer informatie over het project met een omzet van 1,5 M€ is terug te vinden in de leaflet van het project en op de website van het project.

Naast de regio’s is ook het European Platform Sport Innovation (EPSI) betrokken in het project. Als breed vertakt netwerk brengt EPSI de opgedane kennis ook breder in EU onder de aandacht, zodat niet alleen regionale en nationale clusters en beleidsmakers, maar ook beleidsmakers op EU-niveau geinformeerd worden over de groei potentie van sport en vitaliteit.

Doel

Het Inno4Sport project brengt regio’s en regionale clusters bij elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk:
• Elkaar inspireren en van elkaar leren
• Versterkten van het bewustzijn in de regionale agenda’s van de kansen en mogelijkheden voor innovatie en business in het domein Sport en Vitaliteit
• Realiseren van regionale ontwikkelingsprogramma’s om cluster activiteiten voor innovatie en business creatie in het domein Sport en Vitaliteit te ondersteunen.

Het cluster Sports&Technology is de initiator en projectleider van dit project.

Nieuws

Staff Exchange Week in Lapland, voorlopig virtueel

Door het coronavirus kon de geplande Staff Exchange Week (SEW) van Verde Cluster (Lodz, Polen) en Cluster Sports & Technology naar Lapland (Finland) niet door gaan. Sommige activiteiten vonden toch plaats, maar dan virtueel zodat de geplande informatieuitwisseling...

Lees meer

Partner IVACE (Valencia) Inno4Sports in the spotlight

Het Inno4Sports project brengt de ambities van vijf Europese regio’s (Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland) bij elkaar; regio’s die allemaal werken in innovatieve waardeketens op het gebied van sport en vitaliteit. Deze regio’s en de daarin gevestigde...

Lees meer

Staff Exchange week Inno4sports in Eindhoven

Experts uit Hongarije en Valencia werden eind november in het kader van het Inno4Sports ontvangen door het Cluster Sports & Technologie. Ze kamen naar Eindhoven om te leren van het ecosysteem voor sport & vitaliteit waarin innovatie erg belangrijk is. Op de...

Lees meer

Bezoek aan Rovaniemi, Lapland in kader van Inno4sports

In de eerste week van oktober 2019 ontmoetten de Inno4Sports partners elkaar in Lapland. Hier vond het derde interregionale 'Exchange event and Knowledge Capitalistion Seminar plaats. Het thema van deze bijeenkomst was de rol en het functioneren van governance...

Lees meer

Nieuwsbrief project Inno4sports online

De derde nieuwsbrief van het Inno4Sports project staat online. In deze editie kan je lezen over: Het bezoek aan Lapland, Rovaniemi  De Staff Exchange Week in Eindhoven  De best practice van Lapland: duurzame ontwikkeling en klimaat  Het groeiende belang van #innovatie...

Lees meer

Internationaal Seminar Vitality Living Lab

Naar aanleiding van het bezoek van een delegatie uit Hongarije, Finland en Valencia ivm het project Inno4sports werd er op 28 november op het kantoor van EIT Digital Eindhoven op de High Tech Campus een Seminar rond de activiteiten en ambities van het Vitality Living...

Lees meer

Meet, Match and Multiply: thema internationalisatie

Voor de derde keer organiseerden we als het cluster Sports & Technology het Meet, Match and Multiply (MMM) event. Dit bestaat uit de vaste onderdelen: Meet: Inspirerende spreker over een bepaald thema, dit keer drie sprekers over internationalisatie vanuit de...

Lees meer

Status project

Start: 1 juli 2018

Lopend

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓