Europa werkt aan grote de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de transitie van healthcare naar care voor health. Juist op dat laatste gebied, de bevordering van gezonde actieve leefstijl, wordt veel verwacht van de positieve inbreng die sport kan hebben. Clusters rond Sport en Vitaliteit, zoals het Cluster Sports&Technology, worden op EU-niveau erkend als aanjager voor innovatie en maatschappelijke en economisch rendement. Toch worden de kansen en behoeften van deze opkomende sector op regionaal niveau nog te weinig meegenomen in de regionale strategieën en ontwikkelingsprogramma’s. Het Inno4Sport project wil hierin verandering brengen.

Het Inno4Sports project brengt de ambities van vijf Europese regio’s (Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland) bij elkaar; regio’s die allemaal werken in innovatieve waardeketens op het gebied van sport en vitaliteit. Deze regio’s en de daarin gevestigde clusters willen interregionaal van elkaar leren, kennis uitwisselen en duurzame samenwerkingsverbanden tussen clusters realiseren. Meer informatie over het project met een omzet van 1,5 M€ is terug te vinden in de leaflet van het project en op de website van het project.

Naast de regio’s is ook het European Platform Sport Innovation (EPSI) betrokken in het project. Als breed vertakt netwerk brengt EPSI de opgedane kennis ook breder in EU onder de aandacht, zodat niet alleen regionale en nationale clusters en beleidsmakers, maar ook beleidsmakers op EU-niveau geinformeerd worden over de groei potentie van sport en vitaliteit.

Doel

Het Inno4Sport project brengt regio’s en regionale clusters bij elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk:
• Elkaar inspireren en van elkaar leren
• Versterkten van het bewustzijn in de regionale agenda’s van de kansen en mogelijkheden voor innovatie en business in het domein Sport en Vitaliteit
• Realiseren van regionale ontwikkelingsprogramma’s om cluster activiteiten voor innovatie en business creatie in het domein Sport en Vitaliteit te ondersteunen.

Het cluster Sports&Technology is de initiator en projectleider van dit project.

Nieuws

Webinar Sports & Vitality in post-COVID19 Economy

Op dinsdag 19 mei 13.00 – 15.00 uur organiseert Cluster Sports & Technology samen met Europese partners een webinar over sport & vitaliteit in de samenleving na het coronavirus. Hoe ziet de toekomst eruit en hoe kunnen we ons daar op voorbereiden? Welke rol...

Lees meer

Inno4Sports project bracht Verde Cluster weer tot leven

Het Inno4sports project brengt 5 Europese regio’s samen die allemaal het doel hebben om het innovatie cluster voor sport en vitaliteit in hun regio te optimaliseren. Alle projectpartners worden geïnterviewd over hun doelen, wat ze geleerd hebben in het project en over...

Lees meer

Status project

Start: 1 juli 2018

Lopend

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓