Het Inno4sports project brengt 5 Europese regio’s samen die allemaal het doel hebben om het innovatie cluster voor sport en vitaliteit in hun regio te optimaliseren. Alle projectpartners worden geïnterviewd over hun doelen, wat ze geleerd hebben in het project en over hun inspanning om sport en vitaliteit op de kaart te brengen. Dit keer waren Marc van der Zande en René Wijlens van ons Cluster aan de beurt.

Waarom besloten jullie om mee te doen aan het Inno4Sports project?

‘Het Cluster Sports & Technology is de initiator van het project. In Europa zijn er heel veel innovatie initiatieven voor sport en vitaliteit. We kennen projecten waar individuele steden samenwerken, hun lokale ambities delen en nadenken over de toekomstige rol die sport kan spelen voor de samenleving. Maar op Europees niveau kan er een grote impact bereikt worden als regio’s opstaan en innovatie voor sport en vitaliteit onderdeel maken van hun regionale strategie. Daarom is Inno4Sports gestart in 2018. We wilden een project creëren waarin de verschillende regio’s in Europa samenkomen om te leren van elkaar om zo sport beter in te bedden in hun regionaal beleid. We wisten welke andere regio’s in Europa interesse zouden kunnen hebben om deel te nemen aan het project, omdat we deelnemen in andere Europese projecten en netwerken. Dankzij ons netwerk namen regio’s in Spanje, Hongarije, Finland en Polen deel’.

Hoe krijgen jullie sport op de kaart in Zuid-Nederland?

We werken nauw samen met regionale autoriteiten in Zuid-Nederland. In de provincie Noord-Brabant en in verschillende regionale steden is sport tot bepaalde maten al ingebed in het regionaal en lokaal beleid. Als Cluster Sports & Technology zijn we onderdeel van het team dat innovatie en de impact van sport en vitaliteit vormt en versterkt in Zuid-Nederland.

Om mensen te stimuleren voor een gezondere en actievere leefstijl zijn we verschillende projecten gestart zoals ‘Het Vitality Living Lab project’. Samen met autoriteiten, bedrijven, universiteiten en kennisinstituten zetten we ons in voor innovatie voor sport & vitaliteit. Ons doel is om een wereldwijd aantrekkelijk ecosysteem voor innovatie, start-ups en businesscreatie in Zuid-Nederland te ontwikkelen op het domein van sport en vitaliteit.

Wat leerden jullie tot nu toe in het Inno4Sport project?

Door het Inno4Sport project verzamelden we kennis van clusters van andere regio’s. Door de andere regio’s te bezoeken, werden we ook geïnspireerd. Bijvoorbeeld, na de studiereis naar Valencia besloten we om het Vitality Living Lab Project uit te bereiden. Eerst focusten we ons op innovatie die activiteit van mensen in de openbare ruimte stimuleerden. Nadat we Valancia bezochten besloten we om ook te focussen op innovatie voor vitaliteit in de werkomgeving. In Valencia leerden we ook hoe we het gezondheidssysteem meer konden betrekken bij het Vitality Living Lab project. Doctoren en fysiotherapeuten spelen in cruciale rol in het ondersteunen van een gezonde en actieve leefstijl.

Hoe kan Inno4sport jullie helpen om jullie doelen te bereiken?

Dit project geeft ons de mogelijkheid om te leren van anderen. Tijdens de studiereizen leer je over good practices en bespreek je hoe je deze kunt implementeren in je eigen regio. Als iets erg goed werkt in een regio is het soms makkelijker om anderen te overtuigen om te starten met iets soortgelijks in je in eigen regio. De good practices helpen om dingen gedaan te krijgen, omdat het concept al heeft bewezen te werken.

Daarnaast brengt het Inno4Sport project ons in contact met heel veel mensen en bedrijven. We bereiden ons netwerk uit en werken samen met buitenlandse partijen.

Wat is het ultieme doel van het Cluster Sports & Technology?

We zouden graag een innovatie Hub voor sport & vitaliteit oprichten om innovaties en innovators op het gebied van sport en vitaliteit samen te brengen. Zoals we eerder aangaven in het ons doel om een wereldwijd aantrekkelijk ecosysteem voor innovatie, strart-ups en businesscreatie op het gebied van Sport en Vitaliteit in onze regio op te starten. Als we dit bereikt hebben kunnen we nog beter laten zien welke rol sport kan spelen voor de samenleving.

Lees hier het originele Engelstalige artikel.

↓