Het Inno4sports project brengt 5 Europese regio’s samen die allemaal het doel hebben om het innovatiecluster voor sport en vitaliteit in hun regio te optimaliseren. Alle projectpartners worden geïnterviewd over hun doelen, wat ze geleerd hebben in het project en over hun inspanning om sport en vitaliteit op de kaart te brengen. In het vierde deel wordt Pirkko Sivonen geïnterviewd van ‘the Regional Council of Lapland’.

Waarom besloten julie om deel te nemen aan het Inno4Sport project?

‘We zijn samen met Cluster Sports & Technology, projectleiders van Inno4Sports, projectleiders in ClusSport. We vonden het idee van het Inno4Sport project leuk, omdat we sport meer als een geheel wilden ontwikkelen in Lapland. Sport speelt al een grote rol in de regio. Bijvoorbeeld, Lapland University of Applied Science is een van de vijf organisaties in Finland die hoger onderwijs in sport geeft en een belangrijke organisatie voor de ontwikkeling van sport. Ook is toerisme een van de grootste drijfveren voor sport en is Lapland erg geschikt voor wintersport en outdoor sport. Om dit beter te ontwikkelen is er meer coördinatie en samenwerking nodig. Interregionale samenwerking is belangrijk, in plaats van het zelf te doen kunnen we samenwerken om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan, zeker nu de Coronacrisis een uitdaging is voor de sport business in heel Europa.’

Hoe proberen jullie sport op de kaart te zetten in Lapland?

‘Samen met andere regionale partners hebben we ‘the Arctic Sports Network’ opgezet. Hierin zitten stakeholders in de sport van verschillende sectoren: private sector, maatschappelijk middenveld, overheid en onderwijs en onderzoeksinstellingen. Het netwerk werkt aan een innovatie ecosysteem en heeft als doel het ontwikkelen van business kansen en het welzijn van de mensen in Lapland verhogen. Het Arctic Sport Netwerk zit nog in de beginfase en met de hulp van Inno4Sport ontdekken we nieuwe manieren om lokale stakeholders op sportgebied bij elkaar te brengen. Het netwerk is ook belangrijk als we straks de acties gaan implementeren die we van partners uit het Inno4Sports project geleerd hebben.’

Wat leerden jullie tot nu toe in het Inno4Sports project?

‘Er zijn twee belangrijke dingen die we geleerd hebben en gaan verwerken in ons actie plan. De eerste is data en technologie combineren voor onderzoeksdoeleinden. De University of Applied Science heeft plannen om een project met bedrijven te starten om bestaande sport routes in Rovaniemi verder te ontwikkelen. Technologie is belangrijk in dit project. Daarnaast kan data helpen om lokale mensen actiever te krijgen en om toeristen meer te laten bewegen.

Door de co-creatie activiteiten in Eindhoven en Valencia zijn we nu aan het kijken zijn hoe we sport clubs en andere stakeholders kunnen betrekken bij de ontwikkeling van sport toerisme. Bijvoorbeeld, als toeristen een ijshockeywedstrijd willen bezoeken kunnen we hen aanbieden omdat te doen met een lokale gids. Dat maakt het een leukere beleving en je leert zo meer over het sport en het team. We denken nu samen met de Lapland Sport Federatie over hoe dit soort activiteiten ook meer waardevol kunnen zijn voor sport clubs.

Ook leerden we tijdens het Inno4Sport project waar we zelf goed in zijn. Tijdens de studiereis naar Lapland waren de andere partners onder de indruk van de rol die duurzaamheid heeft in Lapland. Dat hadden we vooraf niet gedacht, maar het was een goed om te weten dat we onze eigen expertise in Lapland hebben waarmee we andere partners mee kunnen helpen.’

Hoe kan het Inno4Sports project jullie helpen om jullie doelen te bereiken?

‘Vergeleken met de andere regio’s zijn we erg klein. Dus we kunnen veel leren van de andere partners, vooral van de grotere regio’s zoals Valencia en Eindhoven. Met de hulp van de andere partners kunnen we proberen om wat innovatieve aanpakken naar Lapland te halen en te implementeren in de context van een dunbevolkt gebied.

Na de studiereis kregen we als feedback van een van de partners dat technologie en digitale diensten veel meer kunnen betekenen voor de regio dan dat ze op dit moment doen. Dat moedigt ons aan om meer met technologie en digitale oplossingen te doen.’

Wat is het ultieme doel van het ‘Regional Council of Lapland’?

‘Sport moet nog beter ingebed worden in regionale ontwikkelingsprioriteiten zodat het hele potentieel van sport gebruikt kan worden voor het welzijn van inwoners en een nieuwe manier van zaken doen. We willen het hele potentieel van sport gebruiken, dat is een groot doel. Een ander doel is om sport te gebruiken om andere bedrijven te ondersteunen. Een manier om het te kort van werknemers in Lapland aan te pakken is sport en vrijetijdsactiviteiten promoten om zo nieuwe inwoners aan te trekken. We hebben de perfecte omstandigheden voor wintersport en outdoor sport, dus we willen het aantrekkelijk maken voor mensen om Lapland niet alleen te bezoeken, maar om hier ook te komen wonen.’

Lees het originele Engelstalige artikel hier

↓