Het Inno4sports project brengt 5 Europese regio’s samen die allemaal het doel hebben om het innovatie cluster voor sport en vitaliteit in hun regio te optimaliseren. Alle projectpartners worden geïnterviewd over hun doelen, wat ze geleerd hebben in het project en over hun inspanning om sport en vitaliteit op de kaart te brengen. In tweede deel wordt Piotr Jakubiak van Verder Cluste in Lodz, Polen geinterviewd. 

Waarom besloot je om mee te doen aan het Inno4Sports project?

‘We richtten ongeveer zeven jaar geleden et Verder cluster op, omdat mijn bedrijf Dywilan SA kunstgras produceert en we onder meer bedrijven, instellingen en aannemers op dit specifieke gebied wilden helpen. Drie jaar geleden benaderden Cluster Sports & Technology ons om mee te doen aan het Inno4Sport project. We namen deel aan het project omdat we dachten dat het een goede mogelijkheid zou zijn om activiteiten op een regionaal level op te bouwen en om meer bewustheid te creëren voor het belang van sport en innovatie voor een actiever en gezonder leven. Omdat we deelnamen aan het Inno4Sports project, sloten meer partijen aan bij ons cluster en kwamen we in contact met lokale overheden.’

Hoe proberen jullie sport in de regio Lodz op kaart te krijgen?

‘De eerste stap is bewustzijn creëren. In de meeste andere regio’s van het Inno4Sports project zijn de lokale overheden zich al erg goed bewust van de belangrijk rol van sport voor een meer vitale samenleving. In Lodz is de situatie anders. De laatste jaren begonnen we vooruitgang te boeken en hebben we sport op de kaart kunnen zetten in de regio. Omdat de studiereis naar Lodz in april plaats zou vinden kwamen we in contact met lokale overheden. Dat was een grote stap voor ons. Het Verde Cluster is ook betrokken bij andere projecten, zoals Erasmus+, de helpen om sport op de kaart te zetten in Lodz’.

Wat leerden jullie tot nu toe in het Inno4Sports project?

‘Dankzij onze betrokkenheid in het project kwam het Verde Cluster weer tot leven en het bloeit nu helemaal. Dit is misschien niet iets wat we geleerd hebben, maar het is heel belangrijk voor ons. Tijdens de studiereis in Lapland leerden we hoe goed lokale overheden samenwerken met kleine bedrijven en andere lokale organisaties. De lokale overheden komen in acties als stakeholders hulp vragen. De situatie in Polen is heel anders. We willen dat veranderen, van top down naar bottom up.’

Hoe kan Inno4Sport jullie helpen jullie doelen te bereiken?

‘Doordat we betrokken zijn in het project, leerden we van de good practices in andere landen. We zouden deze good practices graag aan lokale overheden presenteren en dan beginnen met een deel daarvan te implementeren. De tweede fase van het Inno4Sports project is het schrijven van een actie plan. De andere partners kunnen ons helpen bij het schrijven van dit plan. We kunnen leren van elkaar. In de nabije toekomst willen we graag meer activiteiten organiseren zodat stakeholders van het cluster elkaar kunnen ontmoeten. We kunnen projectpartners uitnodigen voor deze meetings om hun good practices te delen.’

Wat is het ultieme doel voor het Verde cluster?

‘Het belangrijkste doel is om een uitstekend cluster voor sport innovatie te zijn. We willen alle stakeholders aan ons binden, onze ervaringen van andere landen delen en partners vinden om aan nieuwe projecten te werken. Bovendien, vinden we nu, tijdens de coronacrisis, dat we moeten focussen op het ondersteunen van alle sportgerelateerde bedrijven, die echt dringen hulp nodig hebben’.

Lees het originele Engelstalige artikel hier. Benieuwd naar het interview met Cluster Sports & Technology? Lees het hier.

↓