Het Inno4sports project brengt 5 Europese regio’s samen die allemaal het doel hebben om het innovatiecluster voor sport en vitaliteit in hun regio te optimaliseren. Alle projectpartners worden geïnterviewd over hun doelen, wat ze geleerd hebben in het project en over hun inspanning om sport en vitaliteit op de kaart te brengen. In het vijfde en laatste deel wordt Tamás Dékán van het MSE Cluster LTD van Debrecen in Hongarije geinterviewd. 

Waarom besloten jullie deel te nemen aan het Inno4Sports project?

‘We hoorden over het project via EPSI, waar het MSE Cluster sinds 5 jaar lid van is. Toen we gevraagd werden om deel te nemen aan het project, was het voor ons overduidelijk dat we dat zouden doen. Dit is onder andere belangrijk voor ons, omdat we het enige sportcluster zijn in Hongarije en een van de weinige in Oost-Europa. Het Inno4sports project geeft ons de mogelijkheid om samen te werken met sportclusters uit over heel Europa, daar kunnen we veel van leren. Het kan ook deuren openen voor interregionale samenwerkingen tussen clusters en bedrijven. Daarnaast helpt het project ons met de gesprekken met het ministerie om sport verder te implementeren in de nationale en regionale politiek.’

Hoe proberen jullie sport op de kaart te zetten in Hongarije?

‘Sport speelt al een belangrijke rol in Hongarije. We hebben veel goeden atleten in diversen sporten. Het fundament van sport, de subsidies en de organisatieontwikkeling, zou verder ontwikkeld kunnen worden. In vergelijking met andere Europese landen wordt in Hongarije het beleid meer centraal gemaakt. De verschillende regio’s in Hongarije hebben weinig verantwoordelijkheden qua beleidsvorming als je dat vergelijkt met regio’s in Spanje en Nederland. Daarom praten we direct met het Ministerie als het gaat over hoe we sport kunnen organiseren in de toekomst. In Hongarije zijn overheidsorganisaties belast met accreditatie. Tot nu toe zijn we het enige bedrijf wat gerelateerd is aan sportinnovatie en een accreditatie heeft. We kunnen de overheid adviseren over innovatie en de verschillen en overeenkomsten met andere landen laten zijn. Samen met de Universiteit van Debrecen proberen we zoveel mogelijk kennis te verzamelen om het fundament van sport te verbeteren.’

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd in het Inno4Sport project? 

‘We zouden graag innovatie makkelijker maken voor kleinere organisaties. We willen beter inzicht krijgen in innovatie; wat is het precies en wat betekent het? Wat zijn regels? Wat is input en wat is outcome? Wat zijn verwachtingen? Hierover kunnen we leren van project partners. Bij Cluster Sports & Technology hebben we gezien dat ze specifieke tools hebben en praten over specifieke stappen die gezet moeten worden voor innovatie. Het MKB is in Nederland goed ontwikkeld, ze opereren onafhankelijk en kunnen echt focussen op innovatie. Daar kunnen we veel van leren. Bij iedere projectmeeting tot nu toe komen we op nieuwe ideeën. Het helpt veel als je ziet hoe verschillende clusters werken in de sport industrie. Ook hebben we tijdens dit project gezien dat andere regio’s soms met dezelfde vragen worstelen als wij. Omdat we hetzelfde probleem proberen op te lossen kunnen we hierbij leren van elkaar en samen oplossingen vinden.’

Hoe kan Inno4Sports helpen om je doelen te bereiken?

‘De toegevoegde waarde van het project is voor ons vooral de interregionale samenwerking. Je verzamelt zo veel ideeën door met de andere partners te praten en je kunt problemen met elkaar bespreken. Het Inno4Sport project zal ook helpen in onze gesprekken met de Hongaarse overheid. Het laat zien dat sport, vitaliteit en innovatie belangrijke onderwerpen zijn in heel Europa. Als meerdere clusters en organisaties aan dezelfde problemen werken, zal het een grotere impact hebben als we dit bespreken met de beleidsmakers. Al onze Europese samenwerkingen kunnen helpen in de gesprekken met de overheid.’

Wat is het ultieme doel voor het MSE Cluster?

‘Hoe we onze doelen willen bereiken hangt ook af van de markt en de ontwikkeling in sport. Vooral door de Coronacrisis weten we niet hoe het sportlandschap er in de nabije toekomst uit gaat zien. Ik geloof erin dat door deze crisis meer mensen zich bewust worden van het belang van sport en bewegen voor een gezonde en vitale samenleving.’

‘Maar dat gezegd hebbende, is ons belangrijkste doel om kleinere bedrijven en organisaties te helpen om producten en diensten te ontwikkelen. We willen onze partners helpen om innovaties meer professioneel te maken en om een idee om te toveren in een product of dienst. Met de hulp van de Universiteit of Debrecen kunnen we onderzoekers en MKB bedrijven samen aan projecten laten werken. De kennis die we van Europese projecten zoals Inno4Sports opdoen willen we onder onze clusterleden verspreiden’.

Lees het originele Engelstalige artikel hier 

↓