Stip op de horizon: Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit

Het afgelopen decennium hebben het Cluster Sports & Technology en al haar partners een broedplaats gecreëerd voor innovaties, nieuwe bedrijven en innovatieprojecten. Gebouwd op de unieke, innovatieve aanpak en samenwerkingen die we in het Cluster in de Brainport-regio ontwikkeld hebben, zijn we een aantal jaar geleden het Vitality Living Lab (VLL) project gestart. Dit om innovatie- en businesscreatieprocessen in de sport- en vitaliteitssector verder te versterken.

Met alle bijdragen van de projectpartners en de deelnemende organisaties heeft het VLL-project een scala aan concrete cases en activiteiten gerealiseerd. In lijn met het projectdoel vormen deze resultaten een opstap naar een versterkt innovatie-ecosysteem voor sport- & vitaliteit: de lancering van de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit. Hiermee wordt voortgebouwd op de successen, idealen en geleerde lessen uit het VLL-project. Op deze pagina lees je hoe dit ecosysteem verder vorm krijgt.

 

Wat is de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit?

De Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit is een broedplaats voor innovaties en nieuwe marktkansen in de sport- en vitaliteitssector. In deze Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit komt expertise vanuit het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, overheden, living labs en andere regionale partners samen voor een vitale en sportieve maatschappij.

Voor wie is de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit?

Wat is het doel van de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit?

Het doel van de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit is om met innovaties bij te dragen aan een vitale samenleving op plekken waar dat nodig is; op het werk, in de publieke ruimte, in de sport, thuis en op school.

Hiermee realiseert de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit persoonlijke, maatschappelijke en economische impact.

Hoe realiseren we deze doelen?

In de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit worden bedrijfsleven, kennisinstanties, overheden, living labs en eindgebruikers samengebracht om m.b.v. open innovatie tot oplossingen te komen die een verschil maken in de samenleving. Hierbij wordt het innovatieproces gecombineerd met waarde-creatie. 

Vanuit de marktvraag wordt geïnnoveerd, gevalideerd en geaccelereerd om het product snel & bewezen effectief op de markt te kunnen brengen. Het slim gebruiken van data en informatie is daarbij cruciaal: met data houden we inzicht in de behoefte, maar zijn we ook in staat om de innovaties te sturen en uiteindelijk het effect ervan op de vitaliteit vast te stellen.

Partners werken samen aan de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit:

Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit: verder dan Brainport en Nederland

Zowel op Nederlands als op Europees niveau wordt er gekeken naar mogelijkheden en vervolgstappen. Zo zal de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit onderdeel worden van een Europees netwerk van hubs. Klik hier voor meer informatie en infographics over de verschillende Europese hubs en waarom we hier in Zuid-Nederland aan werken.

Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit.

Projectvideo’s

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓