Kennisinstellingen

Diverse kennisinstellingen maken deel uit van het Cluster Sports & Technology. Zij dragen kennis aan bij de ontwikkeling van concepten, producten en diensten. Ook nemen ze, via studenten en promovendi, deel aan onderzoeken of projecten die geplaatst worden bij sportfieldlabs of bedrijven. Omgekeerd leveren met name de sportfieldlabs data die van belang kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe kennis en inzichten oplevert.

Technische Universiteit en Fontys Hogescholen

Vaste samenwerkingspartners zijn: de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Fontys Hogescholen. Bij de TU/e is het thema Sport en Vitaliteit een onderdeel van het aandachtsgebied Gezondheid, met onder meer het onderzoeksprogramma Mine your own body. Aan dit onderzoeksprogramma nemen behalve de TU/e, ook Fontys Hogescholen, Philips en enkele andere partners aan deel. Ook het Data Science Centre van de TU/e is daarbij betrokken, om uit de grote hoeveelheden data nieuwe inzichten op te doen.

Holst Centre (IMEC-NL en TNO)

Een andere belangrijke partner in het Cluster is het (door ImecNL en TNO gevormde) Holst Centre. Dit is een onafhankelijk open innovatie, research en development, centrum. Holst Centre ontwikkelt technologieën welke voor het domein sport en vitaliteit interessante kansen oplevert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verlichting, displays, zonnecellen op folie, draagbare elektronica voor prestatie monitoring, preventie én begeleiding van een gezonde actieve leefstijl. Holst Centre, IMEC en TNO zijn partners in diverse projecten maar vormen met hun innovatieve technologie ook een inspirerende en aanjagende rol voor nieuwe toepassingen rond bijvoorbeeld: IOT (internet of things), machine learning, display en sensor technologie.

Leerstoel en lectoraat

Sinds het najaar van 2015 is er bij de faculteit Industrial Design van de TU/e een deeltijd hoogleraar op de nieuwe leerstoel Design & Analysis of Intelligent Systems for Leisure Time Sports & Vitality. De leerstoel is gericht op het bedenken en ontwikkelen van slimme manieren en hulpmiddelen waarmee, vooral minder geoefende sporters, gezond en blijvend kunnen bewegen. De kennis die we kunnen halen uit de steeds grotere stroom data die via smartphones en apps beschikbaar komt over ons gedrag op het gebied van sporten en bewegen, speelt hierin in belangrijke rol.

De leerstoel wordt bekleed door Steven Vos, tevens lector op het lectoraat Move to Be bij Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Daarnaast is hij onderzoeker aan de KU Leuven in de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid.

Ook andere leerstoelen en lectoraten binnen TU/e en Fontys bieden interessante kansen voor samenwerking, zoals het lectoraat Interaction Design aan Fontys Hogeschool ICT en de leerstoel Urbanism and Urban Architecture (UUA) aan de TU/e.

↓