InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. De regeling stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit. Gezamenlijk kunnen zij subsidie aanvragen voor een deel van de projectkosten. InnovatiePrestatieContracten wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Penvoerder
Deelname aan een InnovatiePrestatieContract kan enkel via projecten die geleid worden door een penvoerder. Het betreft hier een organisatie die statutair de belangen behartigt van ondernemers. Sports and Technology fungeert al jaren als penvoerder binnen deze regeling en heeft al diverse succesvolle IPC-projecten aangevraagd en begeleid.

Doel

Groepen mkb-bedrijven stimuleren tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

Ontwikkelingen binnen IPC

Bedrijf in the spotlight: Innovatie in de zwemles

Veel kinderen hebben moeite met het aanleren van de school-rugslag. Oprichter Wim Schaap heeft zich, in de tijd dat hij zwemdocent was, lang afgevraagd waarom het aanleren van een school- en rugslag zo’n lang en ingewikkeld proces is. Samen met zijn compagnon Emiel...

Lees meer

Status project

Afgerond

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓