Op 15 januari werd #040Beweegt gelanceerd. Binnen dit initiatief zetten InnoSportLab Sport & Beweeg, TU Eindhoven, Fontys Sporthogeschool en de gemeente Eindhoven zich samen in voor een actieve stad met gezonde Eindhovenaren. Dit middels een real-life onderzoeksomgeving, waarin technologische innovaties mensen stimuleren om te bewegen.

#040Beweegt
Dit project is een initiatief van InnoSportLab Sport & Beweeg, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Sporthogeschool en de gemeente Eindhoven. Op 15 januari tekenden zij een intentieverklaring, waarin zij aangeven samen te gaan werken voor een actieve stad met gezonde Eindhovenaren. Hierbij staat een intensieve en efficiënte samenwerking op het gebied van sport- en beweegstimulering centraal. Dit door een leven lang sport en bewegen te stimuleren aan de hand van een grote, real-life onderzoeksomgeving.

Harmen Bijsterbosch, Manager InnoSportLab Sport & Beweeg legt uit: “Het is de bedoeling dat elke Eindhovenaar, jong en oud, de kans krijgt om in zijn of haar stad naar eigen wens en voorkeur te sporten.”

Platform
#040Beweegt gaat de inwoners van Eindhoven op een toegankelijke manier betrekken bij allerlei experimenten en onderzoeksprojecten. Het gaat om experimenten met een technologische en innovatieve insteek in de openbare ruimte. Hiervoor zetten de initiatiefnemers een ‘platform’ op met een infrastructuur die gezamenlijke organisatie, databeheer, gebruikersonderzoek, hardware, etc. mogelijk maakt. Uiteindelijk kunnen projecten zo efficiënter worden uitgevoerd, wordt bij nieuwe projecten meer geleerd van resultaten van voorgaande projecten, en wordt het duurzaam gebruik van gerealiseerde sport en beweeg voorzieningen beter geborgd.

Projecten
Voorbeelden van projecten die door #040Beweegt worden ondersteund zijn:

  • Inspirun Eckart: een interactieve looproute in de wijk Eckart die mensen uitnodigt te bewegen.
  • Smart Cycling Futures onderzoekt hoe slimme fietsinnovaties zoals apps, infrastructuur en sociale innovatie, bijdragen aan een veerkrachtige en leefbare regio.
  • Marathon Eindhoven: voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijd worden diverse experimenten uitgevoerd om recreatief hardloopgedrag te analyseren en te ondersteunen.

Cluster Sports & Technology
Alle betrokken organisaties zijn onderdeel van het cluster Sports & Technology. Ook de ambitie sluit naadloos aan bij die van het cluster, om middels technologie zoveel mogelijk mensen duurzaam te laten bewegen.

↓