De sportsector heeft volop financieringskansen, zowel in Nederland als in Europa. In september organiseert Sportsubsidie.nl op twee locaties de cursus ‘Subsidies en fondsen: kansen voor de sport’. Onze Clustermanager René Wijlens vult het themablok Sport & Innovaties in tijdens deze cursus. Deze cursus is ideaal om inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden van jouw organisatie. Daardoor ben je minder afhankelijk van andere financieringsbronnen, zeker in dit onzekere tijdperk. Bovendien ga je tijdens de cursus aan de slag met een eigen subsidiestrategie en -aanvraag waardoor je meteen resultaten gaat zien. We nodigen je graag uit om je kennis te verdiepen!

Locaties en data
Nieuwerkerk a/d IJssel:
dinsdag 15 en 29 september 2020
Apeldoorn:
donderdag 24 september en 8 oktober 2020
Tijdstip: 10.00 tot ± 15.30 uur
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Kosten: €495 (excl. BTW)

Onder leiding van hoofddocent Ben Moonen maak je kennis met subsidies en fondsen, zowel Europees, landelijk als provinciaal. Er is speciale aandacht voor de kansen die Europa en VWS bieden. Ook worden de mogelijkheden van fondsen zoals Oranje Fonds en Kansfonds getoond. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je te zien wat werkt en wat niet.

Programma
Dag 1:
Introductie in subsidies en fondsen
Waarvoor krijg je wel/geen subsidie?
Criteria en uitgangspunten voor succesvolle aanvragen
Voorbeelden van kansrijke subsidies en fondsen
Themablok: Sport en innovaties (René Wijlens, Sports & Technology)
Themablok: Europese subsidies (Jacqueline Kronenburg, Kenniscentrum Sport & Bewegen)
Casus en praktijkvoorbeelden

Dag 2:
Het Sportakkoord en andere sportsubsidies
Verdieping in je eigen subsidiestrategie
Wat is nodig voor een goede aanvraag?
Themablok: Maatschappelijke projecten en sport (Eva Lindeman, projectleider en fondsenwerver)
Het indienen en verantwoorden van je eigen aanvragen
Casus en praktijkvoorbeelden

Voor meer informatie over de sprekers en aanmelden kijk je op https://www.sportsubsidie.nl/nieuws/cursus-2020/ 

 

↓