Good Practices uit de regio Lodz
De Knowledge Capitalisation Seminar werd bijgewoond door belangrijke stakeholders die inspirerende beste practices deelden op het gebied van sport en vitaliteit uit de Lodzkie-regio.

De eerste best practice was myHYDRO, gepresenteerd door Magdalena Owczarek en Ewelina Pabjańczyk-Wlazło. Deze StartUp benadrukt het belang van het monitoren van de hydratatie van mensen, vooral van mensen met een actieve levensstijl. MyHYDRO biedt een innovatieve stoffen polsband aan die het hydratatieniveau van het individu bewaakt, evenals enkele andere belangrijke waardes. De polsband monitort door middel van innovatieve sensortechnologie. MyHYDRO biedt een universeel, innovatief en niet-invasief hulpmiddel aan voor ​​continue monitoring van het fysieke welzijn.

Swim for A Dream is een andere beste practice die gepresenteerd werd door Adam Jerzykowski. Swim for a Dream begon met de lancering van het evenement  ‘Dreamers Day’, om een ​​nieuwe Guinness World neer te zetten door gelijktijdig meer dan 20 verschillende sportactiviteiten te organiseren. Dit om mensen meer bewust te maken van de nadelen van veel zitten, met name omdat obesitas bij jongeren toeneemt.De Dreamers Day veroverde in 2017 het nieuwe record van het World Guinness Record. De strategische samenwerking met VERDE in 2018 heeft geleid tot de organisatie van een conferentie over de status van sport en fysieke activiteit in Lodz tijdens de Dreamers Day.

De derde best practice was gericht op de Technische Universiteit van Lodz en haar R&D naar sport en vitaliteit. Dit werd gepresenteerd door Grzegorz Liskiewicz, die de toenemende inzet van de universiteit om sport en vitaliteit te stimuleren benadrukte. De universiteit zet in op het bewustzijn bij de gemeenschap op nieuwe en innovatieve academische cursussen. Dit komt ook tot uiting in de European Universities Games die Lodz in 2022 organiseert met het doel om de basis te leggen voor blijvende legaten voor sport en vitaliteit in de regio.

Beste practices en de regionale stand van zaken van VERDE
Lodzkie Horse Trail is een initiatief dat in 2012 werd gelanceerd door de overheid van Lodz in het kader van een privaat / publiek partnerschap met meer dan 200 paardenclubs. Dit initiatief was gericht op de ontwikkeling van een paardenpad dat + 180 km beslaat in de hele regio van Lodz, om toeristische activiteiten in de plattelandsgebieden te vergroten en tegelijkertijd de unieke natuurlijke rijkdom te waarderen. Vandaar dat de belangrijkste les van Lodzkie Horse Trail het stimuleren van sport en vitaliteit in plattelandsgemeenschappen omvat, het promoten van nichesporten om te profiteren van de regionale natuurlijke rijkdom en het gebruik van innovatieve technologieën.

De tweede best practice , de “Orlikowa” Champions League, werd in 2009 gelanceerd door het Department of Sport and Tourism van het Marshall Office of Lodz. Dit project omvatte een jeugdtoernooi van acht sportdisciplines op traditionele kunstgrasvelden, genaamd “Orliki”. Dit om een passende sportinfrastructuur in elke gemeente (minimaal één veld per discipline) te bevorderen evenals sport en vitaliteit onder jongeren te stimuleren. De belangrijkste geleerde lessen van de “Orlikowa” Champions League zijn dat de impact van het initiatief relatief groot was gezien de beperkte middelen (100.000 euro), reeds bestaande infrastructuren in de districten gebruikt kunnen worden en dat strategische samenwerking met belangrijke stakeholder zoals sportclubs / verenigingen / scholen belangrijk is.

Ten slotte werd MyFriend gepresenteerd, een initiatief dat in 2015 werd gelanceerd door het ministerie van Onderwijs en Sport van de stad Lodz en het Lodz Centrum voor lerarenopleiding en praktijkonderwijs. MyFriend is een initiatief om “ongerechtvaardigde” afwezigheden bij gymlessen te verminderen door een meer inclusief beoordelingssysteem te promoten dat zich ook richt op de inzet / voortgang van de student. Scholen en leerkrachten worden ondersteunt door het aanbieden van workshops om het nieuwe beoordelingssysteem te omarmen. De belangrijkste geleerde les van MyFriend is de herhaalbaarheid van implementatie in verschillende regio’s / landen.

Workshops:
Partners hebben deelgenomen aan een e-workshop over de best practices met het doel om op partner- en consortiumniveau de meest relevante geleerde lessen en hun toepasbaarheid in actieplannen van partners te bespreken en te identificeren. Daarom heeft elke partner de meest relevante geleerde lessen gepresenteerd die aansluiten bij hun regionale behoeften. Ook heeft iedere partner enkele eerste ideeën gepresenteerd over hoe deze praktijken effectief en op passende wijze kunnen worden geïmplementeerd binnen hun voorziene actieplannen.

Pilot acties:
Partners houden een sessie om ideeën uit te wisselen voor gemeenschappelijke pilotacties met als doel een geschikte actie te vinden op een onderwerp dat relevant is voor het consortium. Er werd benadrukt dat het van belang is dat zowel de gemeenschappelijke pilotacties als de actieplannen van de partners bijdragen aan het projectdoel  ‘sociaaleconomische transformaties in Europa bevorderen’, zodat nieuwe dimensies worden opengesteld voor het kapitaliseren van sportecosystemen als geheel .

De volgende:
Het consortium zal doorgaan met hun actieplannen op basis van de geleerde lessen en blijft uitwisselen om geschikte activiteiten / thema’s voor de gemeenschappelijke proefacties te identificeren.

↓