Werkatelier gezonde leefomgeving en beweegvriendelijke openbare ruimte op 24 oktober

Tijdens de Dutch Design Week organiseren Cluster Sports & Technology en SSNB vanuit het Vitality Living Lab een werkatelier over het thema ‘gezonde leefomgeving en beweegvriendelijke openbare ruimte’. Tijdens dit werkatelier in het Brabant Living Lab Paviljoen worden alle bezoekers en genodigden uitgedaagd vernieuwende ideeën uit te wisselen over dit thema. Dit doen we op basis van een casus uit Vught. De inspirerende setting van de Dutch Design Week en de gevarieerde werkvormen (presentaties, discussie, ideeënbus tafelsetting) vormen hiervoor een passende context.
Waar:
Brabant Living Lab Paviljoen: Ketelhuisplein Eindhoven (in het BioBaseCamp, hoge afdak)Wanneer:
Donderdag 24 oktober 2019

Programma genodigden: 11.00-14.00 uur.
Vrije inloop: 14.00 tot 18.00 uur. Er is dan een ideeënbus voor het publiek.

Casus gemeente Vught
Veel Brabantse gemeenten zijn zoekend naar passende oplossingen voor de inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren. De gemeente Vught is er daar een van. De gemeente Vught heeft aangegeven haar openbare ruimte in te willen zetten om nieuwe vormen van vitaliteitsbevordering te testen en daarmee haar bewoners vitaler te maken. Ontmoeten en bewegen bij beweegpleinen staat centraal. De beweegpleinen moeten jong en oud uitnodigen zodat intergeneratief bewogen kan worden. De uitdaging van de gemeente Vught zit met name op het gebied van meten en effectiviteit: hoe vaak worden de beweegmogelijkheden gebruikt en welke veranderingen op individueel niveau zijn meetbaar voor en na beweeginterventies? Een extra uitdaging is het in beweging krijgen van middelbare schooljeugd bij de beweegpleinen. Hoe kunnen (technologische) innovaties hierbij ondersteunen?

Presentatie innovaties voor vitaliteit op vrijdag 25 oktober

In het vak ‘The Vitality Squad’ op de TU/e Industrial Design bedenken studenten innovatieve manieren om gedrag te veranderen voor een gezondere leefstijl. Op 13 september werd afgetrapt met een Hackaton, waar de ideeën ’s avonds gepitcht werden. De oplossingen focussen zich op exercising motivatie, running injury prevention and office vitality.Vervolgens zijn de studenten in het vak The Vitality Squad deze ideeën verder uit gaan werken.

In de ochtend (10.30-12.00) staan de prototypes van innovaties tentoongesteld op de TU Eindhoven in het Atlas gebouw, vitality space op de zesde verdieping. In de middag vinden de tussentijdse pitches plaats:

Waar: Brabant Living Lab (gratis entre), Ketelhuisplein, Strijp-S.

Programma Pitches:
15.00-15.15 Inloop
15.15-15.30 Introductie
15.30-17.15 Studentenpresentaties
17.15-18.00 Borrel

 

 

↓