Veel kinderen hebben moeite met het aanleren van de school-rugslag. Oprichter Wim Schaap heeft zich, in de tijd dat hij zwemdocent was, lang afgevraagd waarom het aanleren van een school- en rugslag zo’n lang en ingewikkeld proces is. Samen met zijn compagnon Emiel van Dijk heeft hij SWMMR opgericht. SWMMR ontwikkelt en verkoopt innovatieve zwemassistenten om het leren zwemmen te vergemakkelijken. Een van deze producten is ‘het klikkie’, een product dat helpt bij het aanleren van de perfecte school- en rugslag. In de basis zijn de klikkies twee enkelbandjes met een klik systeem (magneten). Per slag krijgt de zwemmer bevestiging/feedback of hij/zij de juiste beweging maakt.

Toen Emiel [Business Administration Entrepreneurship] aan de Team Academy in Amsterdam studeerde, is hij in contact gekomen met Wim. Wim kwam destijds met het idee van SWMMR. Kort hierna is er ook een samenwerking met het cluster Sports & Technology (S&T) aangegaan, penvoerder van het InnovatiePrestatieContracten (IPC) project.

In de zwemles wereld is er behoefte aan een sneller leertraject. Een belasting van 40 uur zwemles staat momenteel gelijk aan een 1 schooljaar zwemles. De totale tijdsduur voor zwemdiploma’s ABC = 70 – 75 uur. De ‘klikkie’ heeft voordelen voor de module waarin het draait om het aanleren van de zwemtechniek. Er wordt een zwembandje met magneten en sensors gebouwd voor de enkels, waarmee het mogelijk is om de progressie van alle kinderen bij te houden. Het product gaat werken met sensoren die in staat zijn om de zwemtechniek te gaan detecteren, maar ook de snelheid om daarmee het drijfvermogen aan te passen. Een hightech oplossing die de onderwijzers maar ook de ouders meer inzicht geven in de zwemontwikkelingen van het kind. Momenteel is er een SWMMR zonder vaste sensoren, maar is het wel mogelijk om de sensoren te plaatsen.  

Door het versnelde traject in het leren van de juiste zwemtechnieken kan het bij het kind vele voordelen creëren. Het is zeer waarschijnlijk dat het kinderen de zwemsport leuker gaat vinden waardoor de kans toeneemt dat het kind blijft zwemmen, maar ook zal het zelfvertrouwen stijgen door de snelle progressie die het kind maakt.

Wim Bongers. (Projectmanager Sports & Technology) heeft SWMMR voornamelijk begeleid in meerdere fases van het IPC traject. S&T heeft geholpen met het aanvragen van de IPC-subsidie en vervolgens via regulier contact de voortgang gevolgd en geadviseerd over de samenwerking en aanpak.

“Door ons op een ondernemende manier te coachen ontvingen we meer dan een reguliere begeleiding.”

 Emiel van Dijk – Mede oprichter SWMMR

 

Voor de validatie van het product heeft Sports & Technology, SWMMR aan een partner van het cluster, InnoSportLab de Tongelreep gekoppeld. Zij hebben een onderzoek & test gedaan om te kijken of accelerometersignalen (sensoren die de dynamische trillingen van een fysiek object omzet naar een spanning) homogeniteit in de beenslag en de enkelvoudige rugslag kunnen aantonen tijdens zwemles van de kinderen.

Tot slot zijn alle deelnemers van het IPC project voor de zogenaamde MMM-bijeenkomsten (Meet, Match and Multiyply) en voor het jaarlijkse Sport Innovatie Congres uitgenodigd. Wim en Emiel hebben deze kansen dankbaar aangegrepen om met andere deelnemers, ondernemers en geïnteresseerde te sparren over de mogelijkheden rondom SWMMR en de ontwikkeling daarvan. “Zonder IPC zou dit initiatief nooit gestart zijn”, gaf Wim Schaap aan in een evaluatie gesprek. Ook Emiel was positief over de samenwerking met S&T. “Door ons op een ondernemende manier te coachen ontvingen we meer dan een reguliere begeleiding.”

Heb je interesse of wil je meer weten over SWMMR? Bezoek de website! https://www.swmmr.nl/

Wil je meer weten van bedrijven zoals SWMMR? Kom dan 27 november naar het afsluitende IPC event en de aansluitende Meet, Match and Multiply event. Opgeven of meer informatie? Klik hier

↓