De initiatiefnemers van de Mixed Reality App (Juul Bakker & Paul Lammers) nemen deelnemers, zoals fysiotherapeuten, fitnessleraren en studenten mee op reis! Een reis door en over het menselijk lichaam en de effecten van training en voeding op het lichaam. Het doel van de Mixed Reality app is op een interactieve manier kennis over het menselijk lichaam te vernieuwen, te vergroten en/of te optimaliseren.

De deelnemers worden meegenomen in een wereld van virtual reality (VR), augmented reality (AR) en hologrammen waarin ze fitness, anatomie, trainingsleer, sport en osteologie revolutionair beleven op een educatieve manier. Hiermee gaat de Mixed Reality App ervoor zorgen dat opleidingen, fysiotherapeuten, fitnesscentra etc. door middel van AR een duidelijk visueel beeld kunnen krijgen. Zo leert men anatomie niet ouderwets met 2D afbeeldingen, maar met interactieve 3D-projectie.

Er is een app gerealiseerd waarin men via AR op het scherm een menselijk lichaam te zien krijgt, die tot in de diepste details alle informatie toont over het geselecteerde onderdeel. Men kan het lichaam draaien op een telefoon en ook selecteren of men het zenuwstelsel, spierstelsel of skelet wilt zien.

Het Cluster Sports & Technology heeft Juul Bakker & Paul Lammers geholpen bij de aanvraag van de IPC subsidie die nodig was om een samenwerkingstraject te starten en de Mixed Reality App verder te ontwikkelen. Dit traject heeft geleid tot concrete samenwerkingen met o.a. Chiropractici-opleidingen, NOC*NSF, Amsterdam University of Applied Sciences en Dutch HDA. Tevens zijn de mogelijkheden voor de HoloLens technologie samen met het Cluster Sports & Technology geïnventariseerd. Met een VR-bril is het mogelijk om via de HoloLens een hologram te zien. Met de huidige HoloLens technologie kan er echter nog niet aan de gestelde eisen worden voldaan Deze technologie beoogd de Mixed Reality App in de toekomst wel toe te passen.

↓