De Wijkaanpak

Middels de wijkaanpak wordt er geïnventariseerd welke vitaliteitsissues er zijn binnen een wijk, welke ideeën en oplossingen hiervoor zijn en welke daarvan als nieuwe bedrijvigheid ontwikkeld kunnen worden. In de wijkaanpak wordt er een match gemaakt tussen vraagstukken van burgers, gemeentelijke en maatschappelijke organisaties en partijen die hiervoor een geschikte oplossing kunnen bieden. Het effect van deze ‘match’ wordt uiteindelijk gemeten. Bedrijven krijgen zo de kans om samen met de wijkbewoners te innoveren en innovaties te toetsen in de praktijk.

Een activiteit van het Vitality Living Lab

“Duurzame veranderingen in een wijk, om mensen door middel van sport, bewegen of fysieke activiteit een vitaal leven te laten leiden.” Dat is het doel wat het Vitality Living Lab in over vier jaar wil bereiken. Binnen dit project, waaraan zestien regionale partijen deelnemen, wordt bedrijvigheid en werkgelegenheid gestimuleerd op het gebied van vitaliteit. Daarmee draagt het project bij aan zowel de gezondheid als de economie van de steden en de provincie Brabant als geheel.
Het project Vitality Living Lab is een initiatief van het Cluster Sports and Technology en bestaat uit meerdere activiteiten om de ambitie: ‘Innovatieve oplossingen verbinden aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vitaliteit’ waar te maken. Een van die activiteiten is de Wijkaanpak.

Eerste workshop wijkaanpak

Op maandag 25 maart is de Wijkaanpak via een workshop opgestart in De Bennekel (stadsdeel Gestel). Tijdens deze eerste sessie hebben wijkbewoners, wijkprofessionals en partners van het Vitality Living Lab de uitdagingen, belemmeringen, kansen en ideeën van de Bennekel geïnventariseerd.

“Ik wil eigenlijk wel sporten, maar als ik éénmaal zit, kom ik niet meer op”, aldus een wijkbewoner.

Projectmanager Harmen Bijsterbosch: “Je ziet dat de wil en motivatie er bij de bewoners is, maar dat het aanbod daar niet altijd op aansluit. Door middel van de sessies bij de wijkaanpak zoeken we oplossingen die deze aansluiting wél mogelijk maken”

Help jij mee?

Vanuit deze inventarisatie met uitkomsten als laagdrempelig aanbod, kennismakingskortingen en gezellige groepsactiviteiten wordt er op 3 april een tweede sessie gehouden. Voor deze tweede workshop worden ook lokale aanbieders uitgenodigd, om vervolgens tot een aantal concrete oplossingsideeën met eigenaarschap te komen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden via info@vitalitylivinglab.com.

Samen met de Vitality Living Lab partners worden de ideeën en oplossingen die uit deze workshops ontstaan getoetst en verder uitgewerkt. Het doel is om een aantal innovaties naar de markt toe te brengen om uiteindelijk door te vertalen naar andere wijken en steden.

 

↓