[soliloquy id="87"]

Nieuws

Brabant werkt samen aan sport

BrabantSport is de koepelorganisatie die een belangrijk deel van het sportbeleid van de provincie Noord-Brabant de komende jaren gaat vormgeven. Belangrijke taken worden meer (private) partners binden aan sport in Brabant, en het aanbrengen van meer eenheid en samenwerking in de uitvoering van het sportbeleid door verschillende uitvoeringsorganisaties. BrabantSport is een samenwerking van de provincie, Team Brabant Sport, Centrum voor Topsport en Onderwijs in Zuid Nederland (CTO Zuid) en Stichting Sports and Technology.

Voor dit jaar heeft GS een selectie van sportevenementen gemaakt, die door BrabantSport ondersteund worden. Deze topsportevenementen worden gebruikt om verbinding te maken met maatschappelijke en businesspartners. Zo worden bij alle topsportevenementen activiteiten georganiseerd voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en komen er workshops voor innovatie, business en talentontwikkeling.

Elke uitvoeringsorganisatie heeft een werkplan gemaakt, waarin de uitvoering van de plannen voor de komende jaren verder is uitgewerkt.

 

Sportklimaat

“De komende jaren werken we samen met de uitvoeringsorganisaties aan een nog beter sportklimaat in Brabant. Sport is belangrijk. Het is gezond, je leert samenwerken en omgaan met winst en verlies. Sport verbindt mensen en het is bovendien goed voor onze economie en de sociale veerkracht in Brabant. En – dat is misschien wel het mooiste – het is ook nog eens gewoon ontzettend leuk”, aldus gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur).

 

Team Brabant Sport

Team Brabant Sport levert een bijdrage aan de ambitie van de provincie om sociaal en economisch sterker te worden door sport. De aangesloten Brabantse topsporters geven een gezicht aan de sport in Brabant! Hierdoor motiveren en inspireren topsporters de Brabanders om (nog meer) te gaan bewegen. En werken zij mee aan een omgeving waarin sporters trots zijn én blijven op Brabant als top kennis-, innovatie- en topsportregio. Daarnaast zetten de sporterszich in voor andere Brabantse topsporttalenten zodat zij uit kunnen groeien tot de kampioenen van later. In deze bestuursperiode gaat Team Brabant Sport diverse activiteiten organiseren, zowel offline als online, relaties op- en uitbouwen met bestaande en nieuwe atleten en diverse stakeholders, en gaat het de samenwerking met het CTO te versterken.

 

CTO Zuid

Het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Zuid Nederland (CTO) is een topsport- en talentontwikkelingsorganisatie. Ze bieden ondersteuning aan toptalenten op het gebied van onder meer trainingsaccommodaties, onderwijs, huisvesting en innovatie. Dit doet het CTO voor circa700 talenten, in twintig topsportprogramma’s van landelijke sportbonden, en in goede samenwerking met NOC*NSF. Naast talentontwikkeling gaat CTO zich de komende jaren ook bezighouden met het scouten van nieuw talent, samen met andere partners, en wordt meer ingezet op samenwerking met de B5-steden en de provincie Zeeland.

 

Sports and Technology

Sports and Technology bouwt vanuit de innovatiekracht van de Brainport Regio aan een sportieve en vitale samenleving. Middels innovatie wordt getracht meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en de vitaliteit te vergroten.
Tot het cluster behoren organisaties uit sport, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Samen met deze partijen worden projecten ontwikkeld rondom thema’s als bewegen in de openbare ruimte. Doel is te komen tot sportieve innovaties met maatschappelijke en economische impact. Daarnaast wil Sports and Technology de ontwikkelingen en resultaten op dit gebied beter inzichtelijk maken.

 

Sportservice Noord-Brabant

BrabantSport werkt ook samen met Sportservice Noord-Brabant (SSNB) dat een aantal projecten uitvoert voor de provincie, met name op het gebied van aangepast sporten. Zo ondersteunen zij de regionale sportloketten Aangepast Sporten en dragen ze bij aan het verkleinen van belemmeringen als vervoer. In samenwerking met Brabantse steden, KNVB en voetbalverenigingen organiseren zij BFF-toernooien om meer meisjes te laten voetballen. Daarnaast maakt SSNB een plan om de potentie van Brabant als hotspot voor Urbansports te benutten.

↓