[soliloquy id="87"]

Nieuws

Burgemeester Jorritsma ondergaat een 3d-bodyscan bij InnoSportLab De Tongelreep, zoals dit ook gebeurt bij de topzwemmers die aan het lab verbonden zijn.

Burgemeester Jorritsma bezoekt cluster Sports & Technology

Op vrijdag 2 juni werd en een tour georganiseerd, om burgemeester Jorritsma onder te dompelen in het in ‘zijn’ stad Eindhoven gevestigde cluster Sports & Technology. Tijdens deze MeetUp werd ook aandacht besteed aan de andere clusters binnen de Brainport regio en was er tijdens een panel discussie gelegenheid tot het uitwisselen van kennis en ervaringen.

 

Clustersamenwerking

Clusters zijn groepen van organisaties die samen iets willen. Door samen te werken, kunnen zij uitdagingen aangaan die bij meerdere organisaties spelen, maar zij alleen niet op kunnen lossen. Binnen de Brainport regio zijn Brainport zijn zo’n vijftien clusterinitiatieven te vinden, die veelal op eigen benen staan. Het cluster Sports & Technology is een voorbeeld van zo’n cluster.

Een aantal keer per jaar organiseert Brainport Development een bijeenkomst voor de managers van deze clusters, om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Telkens is het gezelschap te gast bij één van de clusters, waarbij men middels een presentatie, demonstratie of rondleiding kennis maakt met het desbetreffende cluster. Daarnaast is er ruimte voor discussie en het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen.

 

Jasmijn Rompa vertelt over clusters, samenwerking en de rol die Brainport Development op dit gebied.

 

Introductietour burgemeester Jorritsma

Vanwege de interesse van burgemeester Jorritsma in clustersamenwerking, was een speciale Cluster MeetUp ingelast. Het cluster Sports & Technology fungeerde als gastheer en nam het gezelschap letterlijk mee langs een aantal belangrijke plekken en organisaties die onderdeel zijn van het cluster.

 

De tour werd gestart bij Zwemcentrum De Tongelreep, waar Jasmijn Rompa meer vertelde over clusters, samenwerking en de rol die Brainport Development hierin vervult.

Vervolgens was het woord aan René Wijlens, als manager van het cluster Sports & Technology. Als gastheer heette hij de aanwezigen welkom bij het cluster Sports & Technology, en vertelde hij onder meer over de samenstelling, samenwerking en ambities.
Roald van der Vliet nam het gezelschap vervolgens mee naar InnoSportLab De Tongelreep, gevestigd in hetzelfde zwemcentrum. Bij dit in de sportomgeving gevestigde SportFieldLab wordt door sport, bedrijven en kennisinstellingen samengewerkt aan nieuwe innovaties binnen de zwemsport. De innovatieve producten die bij dit lab worden (door)ontwikkeld of getest, dragen stuk voor stuk bij aan bevordering van prestaties, plezier of beleving van de zwemmer en/of toeschouwer. Naast labmanager Van der Vliet kamen ook enkele aan het lab verbonden ondernemers en studenten aan het woord, over de in samenwerking met het lab en het cluster ontwikkelde projecten en producten. Diverse producten werden gedemonstreerd, waarna er een 3d-scan van de burgemeester werd gemaakt, zoals dit ook bij de topzwemmers gebeurt.
Het stokje werd overgedragen aan Steven Vos, die verbonden is aan Fontys Sporthogeschool en TU/e. Samen met Matty van Est (directeur Fontys Sporthogeschool) namen zij het gezelschap mee voor een (letterlijke) wandeling langs enkele door en met kennisinstellingen ontwikkelde innovaties. Daarnaast vertelden zij over de rol van kennispartijen binnen het cluster.

Aangekomen bij Fontys Sporthogeschool, was het de beurt aan de andere clusters om zichzelf kort te presenteren. Clusters op het gebied van high tech, high tech software, automotive, solar energy, slimmer leven en design gaven een kijkje in hun cluster.

Na afloop volgde een paneldiscussie tussen burgemeester Jorritsma en de clustermanagers, over actuele thema’s en ontwikkelingen. Diverse kansen en mogelijkheden passeerden de revue, en vormden gespreksstof voor bij de afsluitende borrel.

 

Burgemeester Jorritsma spreekt zijn waardering en bewondering uit voor alle innovatie en bedrijvigheid binnen het cluster Sports & Technology en de andere clusters binnen de Brainport regio.

 

 

Onder de indruk

Aan het einde van de bijeenkomst werd het estafettestokje symbolisch overgedragen aan burgemeester Jorritsma. Hij sprak zijn waardering en bewondering uit voor alle innovatie en bedrijvigheid binnen het cluster Sports & Technology en de andere clusters binnen de Brainport regio. Het maakte hem volgens eigen zeggen zelfs ‘nóg trotser om burgemeester van deze prachtige stad te zijn’.

 

Ook achteraf liet hij nogmaals weten onder de indruk te zijn van hetgeen hem tijdens deze bijeenkomst is verteld en getoond:

“Ik stel de uitgebreide kennismaking op deze warme vrijdagmiddag met de diverse economische clusters die deze regio rijk is zeer op prijs. De rondleidingen door de Tongelreep en Fontys Sporthogeschool hebben veel indruk op me gemaakt. Ik heb veel kennis en enthousiasme gezien en de meerwaarde van de samenwerking duidelijk gemerkt, ook in de korte discussie die we aan het eind van de middag samen hadden. Deze innovatieve wijze van samenwerken versterkt onze regionale hightech keten en is voor mij een sprekend voorbeeld van het unieke samenwerkingsmodel van onze regio.

Clusters zijn erg belangrijk voor het toekomstbestendig houden van het hightech ecosysteem, niet alleen voor onze regio maar voor Nederland als geheel. Ik wens u – in ons aller belang – dan ook bijzonder veel succes toe. Daarbij verheug ik mij natuurlijk op onze verdere nauwe samenwerking als triple helixpartners in ons Brainport ecosysteem.”

↓