[soliloquy id="87"]

Nieuws

China, een belangrijke markt voor de Europese sportindustrie

China is een groeimarkt voor de sport. In 2016 steeg de omzet van de sport-industrie in deze Aziatische reus boven de € 200 miljard. Gezien de veelbelovende economische cijfers namen de clusters INDESCAT, Sports & Technology en Cluster Montagne gezamenlijk deel aan een handelsmissie naar Beijing, georganiseerd van 13 tot 16 februari in het kader van het EU4SportsClusters Alliance project, samenvallend met ISPO Beijing.

Als onderdeel van deze Europese sportclusters namen ook 17 Europese bedrijven en organisaties uit Frankrijk, Nederland en Catalonië deel aan deze handelsmissie naar Beijing met als doel het op de middellange termijn ontwikkelen van zakelijke relaties met de Chinese sport-industrie.

De Europese delegatie bezocht verschillende publieke instellingen om een grondige kennis van de Chinese sport-ecosysteem te krijgen, waaronder twee verschillende afdelingen van de General Administration of Sport of China. Ten eerste werd het Sport Equipment Administrative Centre bezocht, een afdeling van GASC gericht op sportartikelen (tenderen, aankoop en beheer van de materialen voor de nationale sportteams, marktontwikkeling van het Chinese Olympisch Comité en de nationale teams, etc.). Deze instantie ondersteunt tevens de Chinese Sporting Goods Federatie. Ook bezochten ze het Winter Sport Center, het hoogste orgaan voor de wintersport in China (niet alleen gericht op de Olympische Spelen, maar ook op sport promotie, marketing, onderzoek, tenders, enz.).

Als onderdeel van het gezamenlijke programma bracht de delegatie een bezoek aan de Decathlon flagship store in Beijing. De general manager van Decathlon Noord-China gaf in een presentatie een overzicht van de Chinese sport sector, samen met een beschrijving van Decathlon’s strategie en businessplan in deze enorme markt. Het laatste groepsbezoek werd gedaan aan een imposant Chinese project om de sportparticipatie in Beijing te verbeteren: de ontwikkeling van een sportdorp gericht op voetbal en wintersport dat eind 2018 geopend zal worden. Het project integreert een groot aantal indoor en outdoor sportfaciliteiten met woonwijken en commerciële voorzieningen, zoals winkelcentra en sport-experience centra. Ook het hoofdkwartier van de nationale voetbalbond zal worden gevestigd in deze sportieve wijk in het zuiden van Beijing, dat de recreatieve sport tegenhanger moet worden van het Olympische sportpark in het noorden van Beijing. Het is de bedoeling dat er meer van deze recreatieve sportgebieden zullen worden ontwikkeld door geheel China, als een middel om de Chinese bevolking meer aan het sporten te brengen.

De Europese clusterorganisaties waren ook aanwezig op ISPO Beijing, de toonaangevende multi-segment B2B sportbeurs in Azië. Deze werd gehouden in het Chinese National Convention Cente, en trok meer dan 40.000 bezoekers en gaf een overzicht van 728 sportmerken. De drie deelnemende clusters ontmoetten aldaar ook Tobias Gröber, algemeen directeur van ISPO, om samenwerking te verkennen met dit mondiale sport business platform. ISPO Beijing was ook een goede gelegenheid om de secretaris-generaal van de China Sporting Goods Federatie te ontmoeten. Deze federatie bestaat uit 700 leden die zich bezighouden met onderzoek, productie, marketing en distributie van sportartikelen.

De deelnemende bedrijven hadden ook de kans om individuele afspraken te maken met lokale bedrijven en organisaties. Meer dan 130 bilaterale ontmoetingen werden georganiseerd tussen de Chinese en de Europese partijen om zakelijke relaties tussen beide markten te verkennen.

Sport is een grote groeimarkt in China. De Chinese overheid is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de groeistrategie op dit gebied en investeert met name in drie prioriteitsgebieden:

  • Wintersport: niet alleen is er een focus op de Olympische Winterspelen in 2022, maar China wil ook haar wintersport recreatie ontwikkelen door zowel de ontwikkeling van de berggebieden in het noorden voor (nationaal en internationaal) wintersporttoerisme als de ontwikkeling van indoor skifaciliteiten in het zuiden van China
  • Voetbal: voetbal is in sterke ontwikkeling in China, niet alleen door het aantrekken van buitenlandse spelers (zo wordt bijvoorbeeld in 2020 een maximum gesteld van 3 buitenlandse spelers per team), maar zeker door het oprichten van voetbalacademies, het invoeren van voetbal als een verplicht vak op het basis en voortgezet onderwijs en het investeren in voetbalstadions, trainingscomplexen en ondersteunende technologieën.
  • Groei van de recreatieve sport en sportparticipatie van de Chinese bevolking: de Chinese bevolking wordt net als bij veel westerse samenlevingen en andere ontwikkelde oosterse samenlevingen (zoals Japan) geconfronteerd met 2 belangrijke kwesties in de bevolkingsontwikkeling:
    • De vergrijzing van de bevolking: in het bijzonder vanwege het één-kind-beleid (dat een paar jaar geleden is afgeschaft) is de Chinese bevolking drastisch vergrijst en wordt geconfronteerd met grote problemen in de toekomst met een relatief grote aandeel van ouderen en een klein aandeel van jongeren in de bevolking. Het fit houden van de oudere bevolking is een belangrijke prioriteit.
    • Sedentaire leven: als gevolg van de toegenomen welvaart van de bevolking (de middenklasse groeit exponentieel) en de veranderende eetgewoonten groeit het percentage overgewicht in de jonge bevolking snel, waarschijnlijk leidt dit tot grote gezondheidsproblemen in de toekomst. De Chinese regering is op zoek naar manieren om deze levensstijl te veranderen.

 

Zakendoen in China is enerzijds makkelijker dan op het eerste gezicht, want de afgelopen jaren kende een sterke toename van jonge Chinezen die gericht zijn op de westerse wereld, Engels spreken en/of onderwijs hebben gehad in Europa of de VS, waardoor culturele barrières lager zijn dan aangenomen. Anderzijds is het zeer belangrijk om een (betrouwbare) Chinese counterpart in China te hebben, vanwege de benodigde relaties met nationale en lokale overheden die alleen kunnen worden onderhouden door een nationale netwerk. Dit is zeker het geval wanneer het overheidsinvesteringen betreft.

Tijdens de handelsmissie zijn ook partijen bezocht om te zien of zij als ambassadeur voor bepaalde marktsegmenten kunnen dienen, om Europese bedrijven te helpen bij het betreden van de Chinese markt en om vast te stellen of bepaalde (product/dienst)aanbod relevant is voor de Chinese markt. Follow-up hiervan is nodig, maar veelbelovende contacten zijn gelegd.

EU4SportsClusters Alliance

EU4SportsClusters Alliance is een tweejarig project dat mede wordt gefinancierd door de EU ter bevordering van de internationalisering van de Europese sportindustrie. De algemene doelstelling van EU4SportsClusters Alliance is het implementeren en testen van een gezamenlijke Internationaliseringsstrategie voor een Europees Strategisch Sport Clusters Partnership. Daarmee wil zij het potentieel van haar sectoroverschrijdende karakter maximaliseren, nieuwe waardeketens ontwikkelen en internationale kansen voor het MKB benutten, met name in markten buiten de EU. Het consortium bestaat uit vier sportclusters (INDESCATSports & TechnologyFlanders’ Bike Valley en Cluster Montagne) en EPSI (het Europees Platform voor Sport Innovatie) uit 4 landen (Spanje, Nederland, België en Frankrijk).

In het kader van dit project zijn vier markten geanalyseerd (de VS, Japan, China en Iran), zullen twee handelsmissies worden uitgevoerd (China en de VS, in september 2017) en worden vijf exportgroepengecreëerd om internationalisering te vergemakkelijken.

China is niet alleen een sportmarkt met een aanhoudende economische groei, maar het is ook gast van tal van wereldkampioenschappen door de jaren heen. Bovendien is Beijing de eerste stad in de wereld voor het houden van zowel de Olympische Zomerspelen (2008) als de Winterspelen (2022). Dit zijn onder meer de redenen waarom het EU4SportsClusters Alliance project heeft gekozen voor China als een belangrijke en waardevolle markt voor bedrijven in de sportsector.

↓