Cluster Sports & Technology, het Nederlandse innovatie cluster op het gebied van sport en vitaliteit heeft een leidende rol gekregen in een unieke Europese samenwerking. In een project genaamd Inno4Sports gaan een vijftal clusters uit Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland intensief samenwerken. Het doel van deze samenwerking is de prestatie van innovatie clusters op het gebied van de sport en vitaliteit te verbeteren.

Op verschillende plekken in de EU zijn in de afgelopen jaren bottom up innovatie clusters ontstaan rond sport en vitaliteit. De clusters zijn ontstaan vanuit regionale excellenties en ambities. Deze clusters hebben elk de behoefte om verder te professionaliseren voor de realisatie van de langjarige ambities. De clusters gaan samenwerken op verschillende niveaus: leren van elkaar, maar ook de regionale ambities ontwikkelen gebaseerd op de leerervaring en de feedback vanuit andere regio’s. Op deze manier zijn ze in staat om hun ambities op regionaal niveau verder expliciet te maken in actieplannen en daarmee de ambities waar te maken. Dit onderwerp is nog niet eerder concreet aangepakt en met EPSI (European Platform Sport Innovation) als adviserende partner van het project, is er een sterk verspreidingsplatform die de bevindingen van het project ook naar andere regio’s en partijen onder de aandacht kan brengen.

Rene Wijlens, Clustermanager van het Cluster Sports & Technology ligt de samenwerking verder toe: “De grote maatschappelijke uitdaging van inactiviteit wordt steeds beter onderkend als een thema waar innovatie en publiek-private business creatie een belangrijke rol kunnen spelen. Regio’s pakken de uitdagingen en kansen die dit biedt op samen met bedrijven, kennisinstellingen, eindgebruikers en de overheden. Ieder doet dat met zijn eigen kwaliteiten en aanpak. Maar we kunnen natuurlijk ook leren van elkaar! De grenzen van innovaties maar ook van business kansen houden niet op bij regio’s. Juist door de regionale netwerken op dit gebied te verbinden kunnen we leren van elkaar, onze eigen kwaliteiten versterken, maar door verbinden van excellenties samen komen tot grensoverschrijdende oplossingen voor het mondiale probleem van inactiviteit.  Met EPSI als partner laten we niet alleen de deelnemende regio’s van de ervaringen profiteren, maar ook het groeiende netwerk van partijen dat zich op dit gebied in Europa manifesteert.” 

Over Cluster Sports & Technology

Het Cluster Sports & Technology is een open netwerk waar bedrijven, kennisinstellingen, SportFieldLabs en overheden deel van uitmaken. Organisaties uit deze vier geledingen bouwen samen aan een vitale sportieve samenleving, genereren economische en maatschappelijke impact. Dit doen ze met technologie en open innovatie als motor, voortbouwend op de kracht van de Brainport regio.

↓