Cluster Sports & Technology heeft afgelopen week het Cluster Management Excellence Label BRONZE van the European Cluster Excellence Initiative (ECEI) ontvangen en daar zijn we trots op!

Het “Striving for Cluster Excellence” cluster label is aan de ene kant een erkenning van het cluster, maar is ook een teken dat we als cluster organisatie er naar streven ons zelf te verbeteren. De clusterorganisatie is daarvoor geanalyseerd door een onpartijdige ESCA-benchmarking-expert op in totaal 36 indicatoren met betrekking tot de structuur van het cluster, het clusterbeheer en de governance van het cluster, de financiering van het clusterbeheer, de dienstverlening door het clusterbeheer, de contacten en interactie binnen het cluster en de prestaties en erkenning van het cluster. De benchmarking maakt het mogelijk om ons als cluster te vergelijken met andere clusters en ons te meten met andere clusters. In de Benchmarking kwam o.a. naar voren dat we ons als cluster een sterk internationaal netwerk hebben en een relatief groot deel van onze clusterpartners bestaat uit bedrijven. Ook blijkt het relatief zware accent in ons cluster op de keten van onderzoek, ontwikkeling & innovatie en in het verlengde daarvan de ontwikkeling van ondernemerschap. De support voor bedrijven zou verder uitgebreid kunnen worden met betrekking tot internationalisatie, cross sectorale verbinding en de versterking van de business ondersteuning. Het in februari gestarte SmartSports4GoodLife project richt zich daarop en dus daar gaan we op korte termijn aan de slag me deze aanbevelingen! De benchmarking laat ons zien hoe we er als cluster management organisatie in vergelijking met andere clusters voor staan. Met deze inzichten kunnen we onze excellenties nog beter positioneren en geeft het richting aan verbeteracties.​

Meer informatie over het cluster label “Striving for Cluster Excellence”,  kan worden gevonden op de site van het European Secretariat for Cluster Analysis.

↓