De Europese Commissie heeft in juni 2020 een ​​onderzoek gestart om de economische impact van COVID-19 op de sport sector in de Europese Unie (EU) te bepalen. De belangrijkste doelstelling van deze studie was het in beeld brengen van hetgeen de impact is en welke ondersteuning er vanuit nationaal als EU-niveau geboden moet worden om de sport en de publieke sector te helpen de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie voor de sportindustrie aan te pakken en te verzachten. Het rapport is recent gepubliceerd.  De verwachting is dat de komende periode maatregelen bekend zullen worden die zich niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn kansen voor de sport sector zullen richten.

Het rapport is hier lezen.

 

↓