Het doel van de Rabo Duurzame Innovatieprijs (voorheen Herman Wijffels Innovatieprijs) is ondernemers te stimuleren om innovatief en duurzaam te ondernemen. Alle inwoners van Nederland kunnen meedoen aan de Rabo Duurzame Innovatieprijs. De prijs wordt in 2019 uitgereikt in de volgende drie categorieën:

  • Food & Agri
  • Circulaire economie & klimaat
  • Vitale gemeenschappen & Zorg

Bij het cluster past de categorie Vitale gemeenschappen & Zorg uitstekend. Deze categorie gaat over innovaties voor vitaliteit, leefbaarheid en goede zorg. Het gaat hierbij om innovaties:

  •  Die vitaliteit en leefbaarheid bevorderen
  • Waarbij mensen samen ondernemen of samenwerken voor een gemeenschappelijk belang
  • Die zuinige en zinnige zorg voor nu en in de toekomst waarborgen

De winnaar van iedere categorie ontvangt een geldbedrag van € 20.000, dat geïnvesteerd moet worden in de verdere ontwikkeling en vermarkting van de inzending. Voor meer informatie: https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkb-ondernemers/duurzaam-ondernemen/rabobank-duurzame-innovatieprijs/

↓