[soliloquy id="87"]

Nieuws

Ding mee naar de Fietsinnovatieprijs en €10.000

Tijdens het Nationaal Fietscongres wordt de Tour de Force Innovatieprijs uitgereikt aan degene(n) met het  meest innovatieve en uitvoerbare idee rondom het thema fiets. U kunt uw idee indienen én innovaties die net gestart zijn. De inzending moet vernieuwend zijn en de fiets in een volgende versnelling zetten. Dat kan op landelijk, regionaal of plaatselijk niveau of zelfs voor één specifieke locatie. 

De Tour de Force wil zich de komende jaren sterk maken om die verdere groei van het fietsgebruik ook mogelijk maken, door meer prioriteit te geven aan het fietsbeleid, kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen in de toekomst. De inzendingen voor de Tour de Force Innovatieprijs dienen dan ook te passen binnen één van de onderstaande doelen van de Agenda Fiets 2017-2020:

 1. Nederland toonaangevend Fietsland
 2. Meer ruimte voor fiets in de steden
 3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
 4. Optimaliseren van de overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets
 5. Gerichte stimulering van fietsen
 6. Minder fietsslachtoffers
 7. Minder gestolen fietsen

Lees hier de uitgebreide toelichting op de doelen.

Per doel wordt een genomineerde gekozen. De 7 genomineerden mogen hun idee presenteren tijdens een werksessie op het congres.

 

Tienduizend euro

De winnaar van de  Tour de Force Innovatieprijs 2017 wint een geldbedrag van €10.000,-  waarmee de innovatie verder kan worden uitgewerkt binnen een Nederlandse context.

 

De Jury

Voor elk doel heeft de Tour de Force een ‘wegkapitein’ aangesteld. Deze wegkapiteins zullen als voorzitters van de 7 vakjury’s optreden, die per doel de ingediende ideeën zullen gaan beoordelen. De 7 vakjury’s kiezen daaruit per doel een winnaar.

De 7 winnaars zijn de genomineerden voor de prijs. Een hoofdjury onder leiding van Henk Brink – gedeputeerde van provincie Drenthe en lid van de Tourleiding – beoordeelt de 7 nominaties door toekenning van punten. Daarnaast kan ook het publiek een stem uitbrengen. Degene met de meeste punten (50/50 jury/publiek) is de winnaar.

Uiteraard heeft de jury de tijd nodig om alle binnengekomen ideeën te beoordelen. Daarom vragen wij u om rekening te houden met de volgende deadlines :

 • Indienen van uw abstract vanaf  6 maart tot 15 juni
 • Informatie over acceptatie of afwijzing van uw abstract  3 juli
 • Bekendmaking van de genomineerden 15 juli
 • Definitieve bekendmaking van de winnaar  21 september

 

Bron: website Nationaal Fietscongres.

↓