[soliloquy id="87"]

Nieuws

(Foto: Mulier Instituut)

Een derde van de sporters gebruikt technologie

Eén op de drie Nederlanders – 4,1 miljoen personen van 18 jaar of ouder – gebruikt elektronische hulpmiddelen bij sport en bewegen, zoals apps, activity trackers en smartwatches. Het zijn vooral de (gratis) apps die in een grote behoefte voorzien. Dit stelt het Mulier Instituut dat onderzoek deed naar het gebruik van elektronische hulpmiddelen voor sport en bewegen in Nederland. Lees meer over de resultaten van het onderzoek.

Door het Mulier Instituut werd onlangs onderzoek gedaan naar het gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen. De gegevens van dit onderzoek zijn afkomstig uit het Nationaal Sportonderzoek 2016.

Uit het onderzoek blijkt dat 31{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van de Nederlandse volwassenen een elektronisch hulpmiddel gebruikt om te sporten en bewegen, zoals wearables of apps. Van de regelmatige sporters is dat 41{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58}. Van de fietsers en hardlopers benut een meerderheid een hulpmiddel. Veruit de belangrijkste reden om een hulpmiddel te gebruiken, is inzicht in eigen prestaties (72{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} gebruikers). Binnen de hulpmiddelen om te sporten en bewegen, is de app het meest gebruikt (59{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van gebruikers, 18{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van bevolking). Andere gebruikte hulpmiddelen zijn minder vaak gebruikt: de fietscomputer (29{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58}), sporthorloge (19{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58}) en GPS-apparaat (18{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58}).

Door te focussen op appgebruik, zien we dat 18{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van de bevolking in het afgelopen jaar een app heeft gebruikt en 12{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} in een eerdere fase (stoppers met app). Van deze stoppers zegt de helft weer een app te gaan gebruiken. Van de niet-gebruikers denkt 7{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} zeker of waarschijnlijk een app te gaan gebruiken. De populairste app is Runkeeper (24{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van app-gebruikers).

Ander onderzoek laat een minder wijd verbreid gebruik bij sport en bewegen zien. Volgens de Smart health monitor 2016 van Multiscope gebruikt 34 procent van de volwassen Nederlanders apps, wearables of meters om de gezondheid te monitoren. Twintig procent monitort specifiek sport- en beweeggedrag (Multiscope, 2016).

Een evaluatieonderzoek onder hardlopers van de van Dam tot Damloop 2015 en de Marathon Eindhoven 2014 gaf net als ons onderzoek aan dat de meerderheid van de hardlopers een app of ander elektronische hulpmiddel gebruikt (Dallinga et al, 2016).

Concluderend zien we dat met name de relatief kleine groep frequente sporters elektronische hulpmiddelen gebruiken. De grote groep minder intensieve sporters staat hier minder voor open. Aan het ontwikkelen en vermarkten van apps en andere elektronische hulpmiddelen zijn voor producenten de nodige uitdagingen verbonden om deze doelgroep te bereiken (Vos, 2016). Ons onderzoek wijst uit dat producenten voor de opgave staan om hun producten (beter) aan te laten sluiten bij de sportbeleving van deze minder sportieve Nederlanders.

Klik op de link om de volledige publicatie te lezen.

Bron: website Mulier Instituut

 

↓